در حسکه ۳ انفجار رویداد

در ساعات صبح امروز در میدان المشمه در محله‌ی صالحیه و محله کلاسه در حسکه ۳ انفجار رویدادند.

ا  علام شده است، در ساعت ۹:۳۰ به وقت محلی در نزدیک میدان المشمه در محله صالحیه در شهر حسکه موتور سیکلتی بمبگذاری شده منفجر شد. این انفجار خسارت‌هایی مادی در بر داشته است.

  در ساعت ۱۰:۲۰ در ۱۰۰ متری محل انفجار قبلی موتورسیکلتی بمبگذاری شده منفجر شد. در نتیجه‌ی این انفجار زیانهایی مادی وارد شد.

  نیروهای امنیت داخلی اطراف محل انفجار را محاصره نموده و اهالی را از این محل دور ساختند.

  لازم به ذکر است، ۲۰ روز قبل در این محل موتورسیکلتی دیگر منفجر شده بود.

  همچنین  انفجار سوم در محله کلاسه رویداده است. در نتیجه‌ی این انفجار یک تن از نیروهای امنیت داخلی زخمی شد.

  اعلام شده است، این انفجار در ایست بازرسی نیروهای امنیت داخلی در راه قطار رویداده است.