دولت غاصب ترک آثار باستانی عفرین را به سرقت می‌برد

دولت جنایت پیشه ترکیه و گروهکهای تروریستی تحت فرمان وی در عفرین در حال سرقت آثار باستانی این منطقه هستند.

دولت جنایت پیشه ترکیه و گروهکهای تروریستی تحت فرمان وی در عفرین در حال سرقت آثار باستانی این منطقه هستند.

 

به نقل از منابع آگاه محلی از روستای بایدنا در بخش راجو حومه عفرین، ارتش غاصب ترک و عناصر تبهکار گروهکهای وابسته به وی در حال سرقت آثار باستانی منطقه سیویا و دشت کتخه بخش مباتا هستند.

 

این منبع که نخواسته نامش فاش شود در گفتگو با خبرگزاری هاوار تصریح کرده که ارتش ترک از یک هفته پیش درخت‌های زیتون روستای سیویا را آغاز کرده و در همان منطقه فعالیت‌های اکتشافی را برای پیداکردن آثار باستانی ادامه می‌دهند.

 

منبع مذکور خاطرنشان کرده است که ارتش غاصب ترک و تبهکاران گروهکهای گردان المعتصم بالله، گردان محمد فاتح و احفاد الرسول در حال حفر دشت کتخه پس از پس پمپ بنزین زعت هستند. اشغالگران آثار باستانی را از این منطقه خارج و به ترکیه منتقل می‌کنند.

 

شایان ذکر است که ارتش ترک با همدستی گروهک‌های تروریستی خود ماه گذشته منطقه تاریخی مارمارون در اطراف روستای براده بخش شراوا را حفر کرده و آثار باستانی آن را به ترکیه منتقل کردند.

 

ارتش ترک و تبهکاران وی به رویه سازمان داعش آثار باستانی و تاریخی منطقه عفرین را به سرقت برده و یا آنرا تخریب می‌کنند. مراکز تاریخی مربوط به زردشتیان عفرین هدف توطئه دولت ترک و گروههای وی هستند.