دو روستای دیگر از سوی مبارزان ق.س.د آزاد شدند

مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیک دو روستای شماس و حیلوه را از لوث تبهکاران داعش پاکسازی کردند

مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیک دو روستای شماس و حیلوه را از لوث تبهکاران داعش پاکسازی کردند

 

کارزار تندباد جزیر که برای پاکسازی روستاهای جنوب حسکه از سوی مبارزان ق.س.د آغاز شده ادامه دارد. پیشروی‌های مبارزان در این جبهه بدون وقفه ادامه دارد.

 

مبارزان روز گذشته پس از درگیری‌های سنگین موفق شدند دو روستای شماس و حیلوه را در ١٨ کیلومتری شرق شدادی آزاد کنند.

 

پاکسازی این روستاها از میادین مین توسط نیروهای ویژه کشف و امحای مین ق.س.د آغاز شده است.