دیرالزور/ مبارزان میدان نفتی تَنک را آزاد کرد؛دست کم ٢۴ تبهکار کشته شدند

عملیات "تندباد جزیر" در ۶۵ مین روز خود با پیشروی های مبارزان ادامه دارد. میدان نفتی تَنک حومه دیرالزور به تمامی از اشغال تبهکاران داعش آزاد شد. دست کم ٢۴ تبهکار به هلاکت رسیدند. 

عملیات "تندباد جزیر" در ۶۵ مین روز خود با پیشروی های مبارزان ادامه دارد. میدان نفتی تَنک حومه دیرالزور به تمامی از اشغال تبهکاران داعش آزاد شد. دست کم ٢۴ تبهکار به هلاکت رسیدند. 

 

مبارزان ق.س.د طی درگیری های شدید دو روزه با بین تبهکاران داعش توانستند میدان نفتی تَنک در ٣۵ کیلومتری حومه شهر دیرالزور را از اشغال تبهکاران داعش آزاد کنند.

 

در این درگیری ها دست کم ٢۴ تبهکار به هلاکت رسیده، ٧ جنازه تبهکاران به دست ق.س.د افتاد و یک خودروی مهمات نظامی همراه با دو خودروی دوشکاسوار دیگر نیز منهدم شد.

 

همچنین مبارزان ق.س.د در جبهه دیگر عملیات "تندباد جزیر" در حال پیشروی می باشند. مبارزان در این جبهه نیز توانستند روستای ابوسیار در کرانه رودخانه خابور و فرات را آزاد کنند. در این روستا نیز ۵ تبهکار همراه با مقادیری مهمات نظامی به دست مبارزان افتاد.