ربودن ١٢ شهروند کانتون عَفرین توسط تبهکاران دولت ترکیه

تبهکاران دولت اشغالگر ترکیه ١٢ روستایی دیگر در کانتون عَفرین را ربودند

تبهکاران دولت اشغالگر ترکیه ١٢ روستایی دیگر در کانتون عَفرین را ربودند.

 

منابع بومی از عفرین روژاوای کردستان خبر دادند که تبهکران وابسته به دولت ترکیه در این کانتون ١٢ غیر‌نظامی دیگر را ربوده و از خانواده‌های ایشان درخواست پول برای آزادی آن‌ها کرده‌اند.

 

گفتنی‌ست که بعد از اشغال کانتون عَفرین توسط دولت ترکیه و تبهکارانش تاکنون ده‌ها شهروند این کانتون ربوده شده و از عاقبت آن‌ها تا کنون هیچ اطلاعتی در دست نمی‌باشد.