ربودن ١۶ غیرنظامی تل تمر از سوی تبهکاران رژیم ترکیه

ارتش اشغالگر ترک و تبهکارانش ١۶ تن از ساکنان روستای اریشا در تل تمر را ربودند

حملات رژیم تبهکار ترکیه و تروریست‌هایش به خلق‌های شمال و شرق سوریه ادامه دارد. اعلام شد که ١۶ تن از ساکنان روستای اریشا از توابع تل تمر توسط تبهکاران رژیم ترک ربوده شده‌اند.

هویت تعدادی از ربوده‌شدگان به این شرح است: ابراهیم ملقب، اسماعیل الحمو، خدر الجمو، محمد الحمو، برتقاله عطیه، جازیا العزو، زمو البیو، دالیا العزو (١۵ ساله)، ابتا البیو، خدر جمو.