روهندا مبارز ی.پ.گ همراه با پدر مبارز خود به شهادت رسید

​​​​​​​مرکز خبررسانی یگانهای مدافع زنان با صدور اطلاعیه‌ای از شهادت یکی از مبارزان خود به نام روهندا خمگین همراه با پدر خود در محافظت از عفرین خبر داده است

مرکز خبررسانی یگانهای مدافع زنان با صدور اطلاعیه‌ای از شهادت یکی از مبارزان خود به نام روهندا خمگین همراه با پدر خود در محافظت از عفرین خبر داده است

 

ی.پ.ژ از تداوم مقاومت تاریخی در (۵٢)مین روز علیه دومین ارتش ناتو سخن گفته و می‌افزاید:"مبارزان ی.پ.ژ، ق.س.د و ی.پ.گ با مقاومت قهرمانانه دربرابر دومین ارتش ناتو و مزدوران وی ایستادگی می‌کنند و حماسه‌های بزرگی را از جسارت، فداییگری وشجاعت بر صفحات کتاب تاریخ آزادیخواهی به ثبت می‌رسانند. رهروان شهدا غریب، رومت، فراز، ایلول و تولهلدان رفیق روهندا خمیگن حین مقاومت علیه اشغالگران در جبهه جندرس به کاروان شهدای راه آزادی ملحق شد."

 

ی.پ.ژ در ادامه بیانیه از شهادت پدر روهندا با نام سازمانی "ابو آزاد" در دفاع از دستاوردهای دمکراتیک در عفرین سخن به میان آورده است. یگانهای مدافع زنان در پایان بیانیه مراتب تسلیت خود را به خانواده شهید و خلق میهن‌دوست ابراز نموده و بر تداوم راه شهیدان تا تحقق میهن آزاد تأکید نموده است.