رژیم سوریه: اردوغان برای محافظت از گروه‌های تروریستی دروغ و فریب را ادامه می‌دهد

"سوریه تأکید می‌کند که پیمان آدانا چون توافقی مابین دو کشور است، اجرای آنرا منوط به هماهنگی با حکومت سوریه است. بر اساس این توافق اردوغان نمی‌تواند یکطرفه اقداماتی را صورت دهد.

وزارت امور خارجه‌ی سوریه اعلام کرد که بیانیه‌ی رئیس جمهوری ترکیە رجب طیب اردوغان یک بار دیگر سیاست مبتنی بر دروغ، فریب و نقض پیماننامهها و توافقات را نشان می‌دهد. همچنین خاطرنشان نمود کە آنچه اردوغان انجام می‌دهد برای حفاظت از گروه‌های تروریستی است.

یک منبع رسمی وزارت امور خارجه‌ی رژیم سوریه گفت: "دولت سوریه اصرار رئیس جمهور ترکیه اردوغان را در تداوم سیاست دروغ و فریب علیه سوریه به ویژه در مسئله‌ی تجاوز ترکیه به شمال حلب طبق توافقنامه آدانا که متکی بر مبارزه مشترک با ترور است محکوم می‌کند."

این منبع در ادامه افزود:"سوریه تأکید می‌کند که پیمان آدانا چون توافقی مابین دو کشور است، اجرای آنرا منوط به هماهنگی با حکومت سوریه است. بر اساس این توافق اردوغان نمیتواند یکطرفه اقداماتی را صورت دهد.

این منبع همچنین خاطرنشان کرد که بیانیه‌ی رئیس جمهوری ترکیه یک بار دیگر سیاست‌های فریبکارانه و دروغ اردوغان و همچنین نقض توافقات آستانه، سوچی و پیمان آدانا را نشان می‌دهد."