زنان ایزدی در دادگاه محاکمه تبهکاران داعش شرکت خواهیم کرد

نماینده‌ی نیروهای ی.ژ.ش در فوروم درباره‌ی داعش اعلام کرد،" به نمایندگی از زنان ایزدی درخواست دارند که در دادگاه محاکمه تبهکاران داعش حضور یابند."

  سوعاد موراد (هزا شنگال) در سال ۲۰۱۴ در شنگال توسط تبهکاران داعش اسیر شد. وی پس از فرار از دست تبهکاران به صفوف ی.ژ.ش پیوست. هزا شنگال درباره‌ی سرگذشت خویش و سطح کنونی سخن گفت.

  هزا شنگال در ابتدا اعلام کرد، در زمان ربودن زنان ایزدی توسط تبهکاران داعش در سال ۲۰۱۴ یکی از این زنان بوده است و افزود، "۲۵ تن از افراد خانواده‌ام به اسارت تبهکاران داعش درآمدند. در ابتدا در عراق ما را به اسارت گرفته و سپس به سوریه بردند. در سوریه تمامی زنان، کودکان و افراد کهن سال را به زندان منتقل کردند. پس از مدتی مادرم را بردند و زنان جوان را خرید و فروش می‌کردند.

  من را نیز بمانند خدمتکاری بردند. همانند برده‌ای برای آن‌ها کار می‌کردم. سپس زنان ایزدی را در مکانی گرد هم آورده و آنجا را به بازار خرید و فروش زنان ایزدی مبدل کردند. داعش ستم بسیاری را بر ما اعمال کرد، ما را مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می‌داد."

  هزا شنگال اظهار داشت، مرکز داعش رقه بود و پس از گرد آوردن هزاران زن ایزدی در میدان دائم آن‌ها را فروختند، صدها تن را شکنجه کرده و بسیاری خودکشی کردند.

  هزا شنگال اظهار داشت که وی نیز اقدام به خودکشی کرده است و افزود، " ۳ مرتبه خودکشی کردم. زمانیکه خودکشی می‌کردیم با هدف فروش دوباره‌یمان مداخله می‌کردند. من به نیروی خودم باور کردم و با همکاری خانواده‌ای طرفدار ی.پ.گ، ی.پ.ژ و ق.س.د آزاد شدم. پس از آزادی به شنگال رفتم، در ۷۴مین فرمان شنگال کسی از آن صیانت نکرده بود و تنها فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو از ما صیانت نمود."

  وی اعلام کرد که به عنوان مبارز ی.ژ.ش برای مبارزه علیه داعش به رقه رفته و افزود، " ی.ژ.ش برای زنان ایزدی به امیدی بزرگ مبدل شد. به صدا و پاسخ تمامی ایزدیان بویژه آن‌هایی که فروخته و شکنجه شدند مبدل شد. یکی از دلایل پیوستن من به صفوف ی.پ.ژ گرفتن انتقام قتل هزاران زن ایزدی بود. به رقه رفتم و به صفوف ی.ژ.ش پیوستم.

  در رقه مبارزه کردم، در مکانیکه به عنوان بازار فروختن ما بود برای انتقام تمامی زنان ایزدی مبارزه کردم. من به عنوان زنی ایزدی که شکنجه و ستم بر وی روا داشته شده و به صفوف ی.ژ.ش پیوسته است، انتقام خود را گرفتم و می‌خواهم که داعش در سرزمینی که درهم شکست محاکمه شود. داعش از سوی مبارزان ی.پ.ژ، ‌ی.پ.گ و ق.س.د نابود شد، به همین دلیل می‌خواهم که دادگاه محاکمه تبهکاران در این مکان برگزار شود. درخواستمان این است  که به نمایندگی از زنان ایزدی در دادگاه محاکمه تبهکاران داعش حضور یابیم."