زنان قندیل: به اشغالگران اجازه نمی‌دهیم زندگی ما را تباه کنند

طیب‌ اردوغان بجز تحمیل جنگ بر خلق‌ها هیچ وعده‌ دیگری را در چنته ندارد، زنان ساکن در دامنه‌های کوهستان قندیل به تهدیدهای اردوغان واکنش نشان داده و گفتند که تحت هیچ شرایطی سربازان ترک نخواهند توانست وارد قندیل شوند

طیب‌ اردوغان بجز تحمیل جنگ بر خلق‌ها هیچ وعده‌ دیگری را در چنته ندارد، زنان ساکن در دامنه‌های کوهستان قندیل به تهدیدهای اردوغان واکنش نشان داده و گفتند که تحت هیچ شرایطی سربازان ترک نخواهند توانست وارد قندیل شوند

 

دیکتاتور ترکیه پس از آنکه در نظرسنجی‌ها با سطح نفرت عمومی از خود روبرو شد بازهم بر طبل جنگ کویند. دولت غاصب ترکیه که عفرین را در توطئه‌ای بین‌المللی اشغال کرد و ماههاست خلق جنوب کردستان را آماج حملات هوایی و زمینی قرار داده است دو هفته قبل از انتخابات زودرس یکبار دیگر با زبان تهدید از انجام عملیات نظامی علیه قندیل دم زد.

زنان قندیل تحت تأثیر اندیشه‌های رهبر خلق کُرد عبدالله اوجالان زندگی تازه‌ای را از سر گرفته‌اند. آنان تهدید قندیل از سوی اردوغان را نشانه نفرت عمومی از طیب اردوغان در سطح ترکیه خوانده و گفتند که به هر حمله‌ای علیه سرزمین خود پاسخ شایسته‌ای می‌دهند.

 

سویلا رسول یکی از زنان ساکن قندیل گفت:"اجازه نمی‌دهیم قندیل به اشغال استعمارگران درآید. هدف ترکیه دامن زدن به فتنه میان کردها و تباه کردن زندگی کردستانی‌هاست. به ترکیه می‌گوییم که کردها متحدانه در برابر ارتش شما می‌ایستند و ما همچون زنان قندیل اجازه نمی‌دهیم زندگی خلق را تباه کنید."

 

سویلا افزود:"همانانی که دست به قتل‌عام مردم عفرین زدند روزانه جنوب کردستان را هدف بمباران قرار می‌دهند. آنان زیان به مزارع و زندگی ما وارد می‌کنند، البته ارتش ترک خوب بداند که ترسی از آنان نداریم و در برابر هر حمله اشغالگرانه‌ای مقاومت خواهیم کرد."