زیلان وژین: نیروهای شرق کردستان از هر مرحله‌ای آماده‌تر هستند

زیلان وژین: اگر توافقات میان دولت ترکیه و حکومت ایران با محوریت و بر اساس نابودی خلق کرد انجام پذیرد ما نیز در رویکردهای پیشین خود بازنگری خواهیم نمود. اگر قرار بر بروز جنگ باشد، عمق و گستره ی آن از جنگ قندیل به مراتب زیادتر و شدیدتر خواهد بود.

  زیلان وژین ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان پژاک با شرکت در برنامه‌ی خط سوم آرین تی‌وی یاد و خاطره‌ی شهدای ۱۴ ژوئیه۱۹۸۲ و تمای شهدای این ماه را گرامی و بر تحقق اهداف و آرمان‌های آنان تجدید میثاق کرد.

  زیلان وژین در ابتدای سخنان خویش اظهار داشت،" مقاومت تاریخی شهدای زندان “آمد” بار دیگر در مقاومت لیلا گوون و در زندان اوین با عدم پذیرش تسلیمیت شیرین علم‌‌هولی، فرزاد کمانگر و فرهاد وکیلی و رفقایش نمود یافت."

  زیلان وژین یاد و خاطره‌ی شهدای حماسه‌ی قندیل را گرامی داشته و افزود،" سال ۲۰۱۱ سالی تاریخی برای خلق کرد بود. ضربات مهلکی بر سپاه پاسداران وارد شد که در نتیجه‌‌ی آن رژیم استعمارگر ایران مجبور به عقب نشینی گردید. رژیم فاشیست ترکیه و حکومت استبدادی ایران در زمان حماسه‌ی قندیل به هیچ توافقی دست نیافتند. حال در تلاش برای توافقاتی جدید علیه پژاک هستند. اما باید بدانند ما در وضعیت کنونی نسبت به سال ۲۰۱۱ توانمندتر‌ و نیرومند‌تر هستیم. نیروهای شرق کردستان از هر زمانی بیشتر و آماده‌تر در عمق جغرافیای شرق کردستان قرار دارند."

  وی ضمن هشدار به رژیم استعمارگر ایران در رابطه با درگیر‌ی‌های اخیر میان سپاه پاسدارن و یگان‌های مدافع شرق کردستان ی.ر.ک ، اعلام کرد،" از  سال ۲۰۱۱ تا کنون میان ما و رژیم ایران در آتش بس بسر می‌بریم. اما رژیم استعمارگر ایران تاکنون هیچگاه به این آتش‌بس پایبند نبوده و حملاتی را علیه نیروی‌های شرق کردستان انجام داده است. ما برای حل مسئله‌ی کرد پروژه‌هایی در سال ۲۰۱۸ ارائه نمودیم که هنوز بر همان نقشه‌راه‌ خود اصرار می‌ورزیم. اما اگر توافقات میان دولت ترکیه و حکومت ایران با محوریت و بر اساس نابودی خلق‌ کرد انجام پذیرد، ما نیز در رویکردهای پیشین خود بازنگری خواهیم نمود. تاکنون خواستار وقوع جنگ در جبهه‌ی شرق کردستان نبودیم، اما اگر قرار بر بروز جنگ باشد این جنگ دیگر بمانند سابق نخواهد بود و عمق، شدت و گستره آن از جنگ قندیل به مراتب شدیدتر خواهد بود. نمایندگی اراده‌ی خلق کرد برای ما اساسی‌ترین اصل وجودی محسوب می‌گردد."

  ریاست مشترک پژاک در رابطه با روابط دیپلماتیک میان برخی از احزاب شرق کردستان با رژیم استعمارگر ایران اظهار داشت،" شواهد تاریخی به ما می‌آموزند با قرائتی صحیح از تاریخ در رابطه با زمان و مکان گام برداریم. اگر هر حزبی در راستای آزادی کلیت کردستان گام‌های سیاسی و عملی ننهد، نمی‌تواند نماینده‌ی راستین و واقعی خلق کرد باشد. زمانی که هجمه‌ای همه‌جانبه از جانب استعمارگران کردستان در برابر خلق کرد صورت می‌گیرد، در همان زمان نیز روابط گرم دیپلماتیک نیز برقرار می‌گردد. تضعیف احزاب شرق کردستان از اساسی‌ترین پایه‌های توافقات میان دولت ترکیه و دولت ایران می‌باشد. چنین روابطی میان برخی از احزاب شرق کردستان و رژیم استعمارگر ایران نه در راستای حل مسائل سیاسی- اجتماعی خلق کرد بلکه تنها برای یافتن نقاط ضعف آن احزاب توسط رژیم می‌باشد."

  زیلان وژین به اتحاد و هم راستایی احزاب در شرق کردستان اشاره کرده و افزود،" دیار غریب نمود خط اتحاد و همگرایی کردها است. با وحدت احزاب شرق کردستان می‌توان راه دیار غریب را تداوم بخشید. در وضعیت کنونی ایجاد کمیته‌های مشترک در میان احزاب همچون کمیته‌های دیپلماسی، فرماندهی راهبردی و عملیات مشترک، رسانه و… می‌تواند جوابگوی حل مسئله‌ی کرد در شرق کردستان باشد. نقشه‌ راه پژاک که پروژه‌ای استراتژیک می‌باشد، تنها راه‌حل چاره‌یابی حل مسائل کرد در شرق کردستان است."

  زیلان وژین در پایان سخنان خویش  در رابطه با شهادت دیار غریب اعلام کرد،‌" حلقه‌ی مبارزات خلق کرد و جنبش‌آزادی‌بخش آپویی روز به روز بزرگتر شده و گسترش می‌یابد. دیگر مبارزات خلق‌کرد و آزادی‌خواهان در مرحله‌ا‌ی تاریخ ساز قرار دارد. استعمارگران و نوکران جنوب کردستان با شهید نمودن دیار غریب، جنبش آزادی‌خواه آپویی و خلق کرد را مورد هدف قرار دادند. دیار غریب با مبارزات خود خواستار ریشه‌کن نمودن خط خیانت و استعمارگری در کردستان بود. صیانت خلق کرد از شهید “هلمت” نشان از وفاداری به راه شهید دیار و نیرومندتر شدن مبارزات در برابر استعمارگری و خیانت می‌باشد."