زیلان وژین: کردها وقتی قدرتمند هستند که متحد باشند

​​​​​​​زیلان وژین، رئیس مشترک حزب حیات آزاد کردستان در گفت‌وگو با خبرگزاری هاوار حمایت پژاك از خودمدیریتی دمکراتیك در شمال سوریه را اعلام کرد و لزوم پایداری در برابر تهدیدهای ترکیه علیه روژاوا تأکید کرد. او همچنین اتحاد نیروهای کرد را ضروری دانست

زیلان وژین هر حمله‌ای به روژاوا و شمال سوریه را حمله به اراده خلق‌ها خواند و گفت: مردم منطقه با پرداخت بهایی سنگین موفق شدند سیستم دمکراتیك خود را برقرار کنند. انقلاب دمکراتیك در روژاوا برای جوامع آزادیخواه الهام‌بخش بود در حالیکه نیروهای جهان سرمایه داری و دولت-ملت‌ها آنرا خطری برای خود دانستند چون آلترناتیوی مناسب آنها بود. تهدیدهای ترکیه علیه کرانه شرقی رود فرات در سوریه در همین ارتباط است.

رئیس مشترک پژاك اضافه کرد: انقلاب روژاوا طی چهل سال گذشته نخستین انقلاب پس از انقلاب ایران بود که خود را به عنوان آلترناتیوی در برابر ساختارهای سیاسی انحصارطلب و جنسیت‌گرا و مذهب‌گرا نشان داد. در روژاوا تمامی تنوعات اجتماعی در کنار هم مبارزه کردند که انقلابی در خاورمیانه بود. نیروهای سوسیالیست و چپگرای آزادیخواه که در جهان سرمایه داری به حاشیه رانده شده بودند با انقلاب روژاوا روحیه گرفتند. موضع کنونی نیروهای سوریه دمکراتیك در برابر تهدیدهای ترکیه درست است و باید ادامه پیدا کند. حکومت ترکیه وحشیگری خود را در عفرین به نمایش گذاشت. سکوت جهانی در مورد عفرین موجب شد که ترکیه به فکر ادامه حملاتش به روژاوا بیافتد.

 

او با تصریح آنکه دامنه انقلاب به روژاوا محدود نمانده و به دیگر بخش‌های کردستان سرایت کرده است گفت نیروهای منطقەای و فرامنطقه ای به همین دلیل میخواهند جلوی گسترش این مدل در خاورمیانه را بگیرند اما این پایداری و همبستگی خلق‌های منطقه است که نتیجه این جنگ را مشخص خواهد کرد.

 

زیلان وژین همچمنین بر همسویی نیروهای کرد در این مقطع حساس تأکید کرد و گفت کردها وقتی قدرتمند هستند که متحد باشند در غیر اینصورت خطرهای بزرگی وجود دارند.