ساخت پایگاهی جدید در عفرین

ارتش اشغالگر ترکیه در منطقه راجو در عفرین پایگاهی نظامی دیگری را احداث کرد.

  به نقل از خبرگزاری هاوار، دولت اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن در روستای درویش واقع در راجو در عفرین پایگاهی نظامی را احداث کرده است.

  همچنین اشغالگران در چند روز گذشته پایگاهی جدید را در منطقه جندرس در عفرین احداث کرده بودند. همچنین مدتی است که در تپه‌های تاریخی جندرس با هدف چپاول آثار تاریخی به حفاری پرداخته‌اند.

  پیش از این دولت ترکیه با هدف ضمیمه نمودن عفرین به این کشور به ساخت دیواری در اطراف آن پرداخته بود.