سازمانها و احزاب جنوب کردستان هم آمریکا را محکوم کردند

حکومت آمریکا برای کسانی که مکان رئیس مشترک شورای رهبری ک.ج.ک جمیل باییک، عضو کمیته‌ی رهبری حزب کارگران کردستان-پ.ک.ک، دوران کالکان عضو رهبری پ.ک.ک و مراد کاراییلان فرمانده‌ی مرکز قرارگاه مرکزی دفاع از خلق- ن.پ.گ را آشکار کند، جایزه تعیین کرده بود.

در مقابل این تصمیم چندین سازمان و حزب سیاسی جنوب کردستان در اطلاعیه‌ و بیانیه‌هایی دولت آمریکا را قویا محکوم کردند.

 

حزب کمونیست کردستان: آمریکا فورا باید در تصمیم خود تجدید نظر کند

 

احمد مجید مسئول کمیته‌ی محلی حزب کمونیست کردستان در منطقه‌ی گرمیان اعلام کرد، حزب کمونیست اقدام آمریکا را به شدت محکوم می‌کند. نامبرده در سخنان خود چشم‌پوشی آمریکا از اشغالگری دولت فاشیست ترک و پیشروی‌های اخیر داعش در عراق را مایه نگرانی دانست.

 

شاناز ابراهیم احمد: کردها رهبرانش را نمی‌فروشد

شاناز ابراهیم احمد مسئول نهادهای خارجی اتحادیه میهنی کردستان- ی.ن.ک در نوشته‌ای گفته است:"اگر چه تصمیم آمریکایی‌های ریاکار در عرصه سیاسی، بیشتر به زد وبند‌ با ترکیه غرق در بحران‌های داخلی و خارجی دیده می‌شود. اما باید ضمن ابراز موضع صریح و اندیشیدن به آن از خود بپرسیم که آمریکا این جسارت را از کجا گرفته که اینگونه با سه انقلابی بزرگ کُرد رفتار می‌کند.

شاناز سپس صیانت کردها از رهبران انقلابیش را ضرورتی اخلاقی و انسانی عنوان کرده و می‌افزاید:"اثبات خواهیم کرد که کردها انقلابیون خود را نمی‌فروشند."

 

وی در ادامه با اشاره به نقش دولت آمریکا در توطئه بین‌الدولی علیه رهبر خلق کُرد عبدالله اوجالان در ١٩٩٩ یادآوری کرده: "آمریکا با اذعان به اشتباهی که ٢٠ سال پیش علیه کردها مرتکب شده چگونه است که دوباره به تهدید، بازداشت و از میان بردن رهبران انقلاب کرد دست می‌برد؟!"

 

سالار محمود؛ جای آنان در دل خلق کردستان است

سالار محمود عضو سابق مجلس اقلیم کردستان از حزب ی.ن.ک هم ضمن محکومیت اقدام آمریکا خاطرنشان کرده است:"دولت آمریکا با چنین اقدامی بجای محکوم نمودن اشغالگران کردستان؛ آزادیخواهان و قربانیان سیاست‌های ستمگران بین‌المللی را سزا می‌دهد."

سالار محمود سپس به دولت آمریکا گفته:"بفرمایید حقوق مشروع کرد را به شیوه‌ای صلح‌آمیز به رسمیت بشناسید تا کردها هم برای همیشه از اسلحه و جنگ نفرت کنند. فعالان شهرداری‌ها را به زندان محکوم کرده‌اند. نمایندگان مجلس ترکیه را در حبس نگه می‌دارند. فعالان عرصه‌های مدنی در زندان بسر می‌برند. کردها بجز کوهستان مگر جای دیگری برای محافظت از خود و خلق خویش دارند؟"

 

وی سپس از کردها خواست تا در برابر این ظلم جهانی بی‌سابقه علیه خویش همبستگی و اتحاد را هر چه‌ بیشتر میان خود بسط دهد و صیانت از هر فرد آزادیخواه کُرد را وظیفه‌ای میهنی عنوان کرده است.