سازمان حقوق بشر عفرین: تغییر دمگرافی عفرین ادامه دارد

ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن سیاست تغییر دمگرافی کانتون عفرین و مناطق حومه آن را ادامه می‌دهند.

  اشغالگری دولت ترکیه و تبهکاران وابسته به آن با اسکان اعراب و ترکمن‌ها در مناطق دیگر و بویژه در مناطق مرزی ترکیه ادامه دارد.

  بر پایه گزارش سازمان حقوق بشر عفرین، ۲۱ هزار تن از خانواده‌های اطراف ادلب و حما در مناطق شرا و بلبله اسکان داده شده‌اند.

  سازمان حقوق بشر عفرین اعلام کرد، در منطقه بلبله تنها ۲۵ درصد از اهالی عفرین باقی مانده و ۷۵ درصد دیگر را خانواده‌ی تبهکاران و ترکمن‌ها هستند. همچنین اعلام شد، ۸۰۰ خانوار در مرزهای ترکیه اسکان یافته‌اند.

  همچنین اعلام شد، در منطقه جندرس خانواده‌ی آوارگان در خانه‌ها، مدارس و باغ‌های زیتون اسکان یافته‌اند. پیش از این منابع محلی اعلام داشته بودند که این افراد ثمره‌ی باغ‌های اهالی منطقه را غصب کرده‌اند.

  این سازمان اعلام کرده است که گروهک‌های تبهکار با ورود به منازل اهالی عفرین اقدام به تحقیق در مورد ساکنین واقعی عفرین نموده و خانوارهای سه تا پنج نفره اهل عفرین را مجبور به ترک زادگاه خویش می‌نماید و آنان را وادار به اقامت نزد خویشاوندان خود در مناطق دیگر می‌کند.

  در منطقه‌ی شیه تبهکاران شاه سلطان سلیمان خانه‌ی کردهایی را که به زور بیرون رانده‌اند را به ترکمن‌ها و اعراب اجاره می‌دهند. اعضای مجلس‌های منطقه را برکنار کرده و آوارگان را به جای آن‌ها منصوب کرده‌اند.

  ناظرین اعلام کردند، ترکیه خواهان ایجاد کمر ترکمن در مرزها بوده و اسکان دادن خانواده‌های ترکمن نیز به این دلیل انجام می‌گیرد.