سازمان ملل به دلیل قطع آب روژاوای کوردستان به ترکیه هشدار داد

سازمان ملل به دولت ترکیه و گروه‌های تبهکارش که سرچشمه‌ی آب شمال و شرق سوریه را قطع کرده‌اند، هشدار داد زیرا این امر سبب ایجاد بیماریهای گوناگون خواهد شد.

صندوق همکاری کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد، دولت ترکیه که سریکانی را اشغال کرده است، چند روز یک بار هم اجازه‌ی رسیدن آب به شهروندان حسکه و هول را نمی‌دهد.

در اطلاعیه‌ی یونیسف آمده است، اجازه داده نمی‌شود از منبع آب علوک در نزدیک سریکانی آب به مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه ی دمکراتیک ق.س.د برسد. گفته می‌شود به طور مستقیم با دستور آنکارا مانع رسیدن آب به آن مناطق می‌شوند.

فران ایکیوزا نماینده‌ی یونیسف در سوریه اعلام کرد،  قطع آب توسط دولت ترکیه برای زنان و کودکان و مردم منطقه خطرات بسیاری ایجاد کرده است. قطع آب به هیچ وجه قابل قبول نیست.

نباید منابع آب برای اهداف نظامی و سیاسی به کار گرفته شوند

ایکیوز سیاست پلید دولت ترکیه را به تندی محکوم کرد و اعلام نمود؛"از این راه زندگی میلیونها انسان تهدید می‌شود، به همین دلیل نباید از منابع آب برای اهداف سیاسی و نظامی استفاده شود".

منبع آب علوک در سریکانی توسط دولت اشغالگر ترکیه تحت کنترل در آمده است و مانند سلاحی سیاسی و نظامی علیه انسان‌ها به کار گرفته می‌شود. این منبع آب شهر حسکه، کمپ هول که تبهکاران داعش و خانواده‌هایشان در آنجا نگهداری می‌شوند را به همراه چندین منطقه‌ی دیگر تامین می‌کند.

منبع آب علوک حداقل سرچشمه تأمین آب ۴۶۰ هزار نفر است

قطع آب اهالی آن مناطق علاوه بر آنکه اقدامی ضد بشری است و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود، هم زمان خطر ایجاد چندین نوع بیماری و اپیدمی را به دنبال دارد و همین امر سبب چند برابر شدن نگرانی‌ها شده است.