ساقط کردن پهپاد تجسسی ارتش اشغالگر ترکیه از سوی نیروهای سوریه دمکراتیک

مبارزان ق.س.د در شهرک عین‌ عیسی یک فروند پهپاد ارتش اشغالگر ترک را به زیر کشیدند. توپخانه‌های ترکیه ساکنان روستای سلیپ در گری‌ سپی را توپباران کردند

یک فروند پهپاد تجسسی ارتش اشغالگر ترکیه که در به فعالیت جاسوسی در مسیر جاده بین‌المللی M4 و منطقه شرگراک در شهرک عین‌ عیسی می‌پرداخت از سوی مبارزان ق.س.د هدف قرار گرفته و ساقط شد.

ارتش اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته‌اش اقدام به توپباران روستای سلیپ در منطقه گری سپی کردند.