سخنگوی ق.س.د: به لاورف گزارش غلط داده می‌شود

سخنگوی ق.س.د در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه ق،س،د خاطرنشان کرد ق.س.د به همکاری با تمامی کشورهای مرتبط با مسئله زندانیان داعش ادامه می‌دهد.

کینو گابریل سخنگوی نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) به ادعای وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف مبنی بر «آزادی زندانیان داعشی» پاسخ داد.

بیانیه‌ی سخنگوی ق.س.د به این شرح است:

"سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در خصوص اخبار منتشر شده در رابطه با آزادی زندانیان داعشی اظهار نگرانی کرده است. ما به عنوان ق.س.د یادآوری می‌کنیم که گزارش‌هایی که به لاوروف داده شده دور از واقعیت می‌باشند. در رابطه با زندانیان داعشی روابط خود را با تمامی کشورهای مرتبط با این موضوع از جمله روسیه ادامه می‌دهیم. اطلاعات و اسناد مربوط به تمامی زندانیان داعشی در دست ماست. علی‌رغم حمله اشغالگرانه ترکیه از آنان محافظت کرده و زندانیان داعشی را کنترل کرده‌ایم. اداره خودگران برمبنای قوانین مربوط به مجرمین در سوریه عمل خواهد کرد. هر مجرم محاکمه خواهد شد و آنانکه مجازات خود را به پایان رسانند آزاد می‌شوند. دادگاههای محلی در این مورد مسئولند."