سخنگوی ی.پ.گ: ترکیه یک تهدید برای کل جهان است

​​​​​​​نوری محمود، سخنگوی ی.پ.گ گفت که تهدیدات ترکیه برای همه دنیا خطرناک است

سخنگوی رسمی یگان‌های مدافع خلق- ی.پ.گ در گفتگو با تلویزیون روناهی درباره تهدیدهای ترکیه و نقش ی.پ.گ در کمک‌رسانی به نیروهای نظامی و سازماندهی دفاعی در منبج صحبت کرد.

 

نوری محمود گفت که تهدیدات ترکیه علیه شمال و شرق سوریه با هدف ترویج جنگ داخلی در سوریه صورت می‌گیرد در واقع یک گام جدید در حمایت از گروه های تروریستی در منطقه است.

 

نوری محمود یادآور شد که منبج و حومه آن توسط مردم بومی منطقه اداره و حفاظت می‌شوند و افزود: "هیئت‌های دیپلماسی از کشورهای مختلف جهان از منبج دیدن کرده و امنیت و مدیریت عمومی منطقه را به رسمیت شناخته‌اند."

 

سخنگوی ی.پ.گ افزود: "ترکیه یک خطر برای کل جهان است، زیرا ترکیه بزرگترین حامی تروریسم در منطقه است."