سه تبهکار ترکیه در منبج کشته شدند

در انفجار مین در جاده حاج سدوف شمال منبج سه تبهکار رژیم ترک کشته شدند

انفجار یک مین در زمان عبور تبهکاران ترکیه در جاده شیخ سدوف شمال منبج به كشته شدن ٣ تبهکار انجامید.