سیل در اقلیم جزیره روژاوای کردستان

بارش باران در منطقه جزیر به جاری شدن سیل در این بخش از فدراسیون شمال و شرق سوریه انجامید

از روز جمعه (٩ آذر/ ٣٠ نوامبر) تا حوالی غروب شنبه (١٠ آذر/ ١ دسامبر) بارش بدون وقفه باران مناطق شمال و شرق سوریه و از جمله جزیره را در بر گرفته است. باران به وقوع سیل در مناطق چلاغا، تل حمیص و تربسپی منجر گردید.

سیل خانه‌های ساکنان را در برگرفته و ارتباط چندین روستا را قطع کرد.

 

شهرداری‌های متعلق به خلق اعلام کرده‌اند که برای جلوگیری از زیان شهروندان به فعالیت بی‌وقفه خویش ادامه خواهند داد و در این راستا به کمک آنان شتافته‌اند.