شاهین: بحران ادلب و شمال-شرق سوریه بر یکدیگر تأثیرگذارند

محمد شاهین خاطرنشان ساخت که دولت ترک تلاش می‌کند مانند یک اشغالگر برای همیشه در سوریه مانده و موقعیتی سیاسی-جغرافیایی برای تبهکاران ایجاد کند.

در رابطه با موضوع بحران لیبی، ادلب و حملاتی که علیه شمال-شرق سوریه و روژآوای کوردستان در جریان هستند، ریاست مشترک منطقه فرات، محمد شاهین اظهار داشت که جنگ و بحرانهای موجود در منطقه بر یکدیگر تاثیر گذار هستند. در این رابطه اگر دولت ترک در لیبی به پیروزی دست پیدا کند و تلاش می‌کند موقعیتی سیاسی برای گروههای رادیکال اسلامی در خاورمیانه و خصصا شمال-شرق سوریه ایجاد کند و در نهایت جنگ و اشغالگری خود را در منطقه تداوم خواهد بخشید.

شاهین نتیجه طرح‌های دولت اشغالگر ترک رابه عنوان کسب حاکمیت سیاسی در سوریه و برتری سیستم اسلامی، نژادپرست عنوان کرده و اظهار داشت: دولت ترک تلاش می‌کند حکومت عثمانی در سوریه را بازکردانده و این مدل از حکومت را بر تمامی منطقه خاورمیانه اعماال کند. در این رابطه تمامی معیارهای اخلاقی را زیر پا گذاشته و هیچ یک از معیارهای بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد. در مقابل چشم جهانیان تاراج، تغییر دمگرافیک و جریام سنگین را در عفرین و سریکانی و گری سپی مرتکب می‌شود. اما دولت ترک  علیرغم اینگه در بسیاری از حوزه‌ها جنگ سنگینی را به پیش می‌برد در سطح دیپلماسی و سیاسی با شکست مواجه شده است. به شیوه‌ای مستقیم با تبهکاران خود جنگ را در سطح زمین نیز به پیش می‌برد. همه از این نکته نکته اطلاع دارند که در مناطق روژآوا سیستمی دمکراتیک حضور دارد. اکنون دولت ترک و تبهکاران در جنگ مستقیم با این سیستم هستند و  بیش از هر زمان دیگری مسئله سوریه از ابعاد ویران کننده تری برخوردار می‌گردد.

سوزاندن زمینهای کشاورزی، تلاش برای فروپاشی اقتصادی

در همین رابطه محمد شاهین خاطرنشان ساخت که سوزاندن زمینهای کشاورزی از سوی دولت اشغالگر ترک با تلاش‌های انان برای درهم شکستن اقتصاد جامعه روژآوا و شمال-شرق سوریه مرتبط بوده و افزود: در مواقع بحران اقتصادی که جامعه تلاش می‌کند امرار معاش می‌کنند، همچنین در مقطعی که پندمی کرونا در سطح جهانی بحرانهای بزرگی را رقم زده است، قانون سزار که از سوی امریکا بر سوریه تحمیل می شود، در این زمان دولت اشغالگر ترک دست به سوزاندن زمینهای کشاورزی و محصولات روژآوا زده است. دولت ترک با دست زدن به چنین اقداماتی تلاش می‌کند بنیادهای اقتصادی روژآوا را نیز ویران کند و به علاوه منطقه را با تحریم اقتصادی نیز تهدید کرده است. دولت اشغالگر ترک در تمامی ابعاد خود، همه تلاش‌های خود را به کار می‌بندد تا بحران را در روژآوا گسترش دهد.

بحران و بی‌ثباتی در ادلب گسترش پیدا می‌کند

شاهین در رابطه با ادلب نیز اظهار داشت: کاملا مشخص است که بی‌ثباتی‌ها افزایش یافته و دولت اشغالگر ترک تلاش می‌کند تا حضور خود را در ادلب ادامه دهد. دولت ترک به دلیل ائتلاف‌های جدید که علیه حضور تبهکاران و ترکیه در سوریه است دچار تنگنا شده است، و در این میان خلق سوریه هیچگونه منفعتی از نوع نگرش و سیاستهای تبهکاران و ترکیه در این منطقه ندارد. به همین علت است که دولت ترک می‌خواهد که در مناطق اشغال شده همچنان حضور خود را حفظ کند. تبهکاران را به لیبی و کوه‌های کوردستان می‌فرستد. به این شکل ازاین تبهکاران استفاده می‌کند. پیش بینی می‌شود که بی‌ثباتیهایی که اکنون در ادلب وجود دارند، گسترش پیدا کنند. اگر فشارهای شدیدی بر دولت ترکیه اعمال شود، بر اساس ائتلافی که بین دولت ترک و روسیه وجود دارد، شاید بتواند یا درصدد برآید که خود را از شر نیروهای تبهکار نجات دهد و بعد از موفیت در انجام این مسئله، سعی می‌کند خود به تنهایی در این مناطق حضور خود را حفظ کند.

ترکیه و ایران در سوریه نمی‌مانند

شاهین حرکت‌های روسیه در مقابل طرح‌های دولت اشغالگر ترک در ادلب را نیز اررزیابی کرده و اظهار داشت: روسیه، سوریه را مانند یکی از جمهوری‌های تابع خود مشاهده می‌کند. موضعی شفاف را نیز در این رابطه اتخاذ کرده و علنا اظهار می‌نماید که در سوریه نباید هیچ نیروی خارجی دیگری حضور داشته باشد. این خواست ترکیه نیز به این معنا است که تنها نیروهای روسیه در این کشور باقی می‌مانند، زیرا ائتلاف دراز مدتی با حکومت سوریه دارند. اکنون نیز سیاست خارجی خود را در این چارچوب پیش می‌برند.

عدم امکان توافق روسیه و ترکیه بر سر سوریه

شاهین پیمانهایی را که بین روسیه و ترکیه در رابطه با وضعیت ادلب ایجاد شده اند، به عنوان توافق‌هایی مقطعی ارزیابی کرده و در این رابطه نیز افزود: سیاست روسیه در سوریه با منافع و پروژه‌های دولت ترک کاملا اختلاف دارد. در برخی از نکات اگر این دو کشور از منافع مشترکی برخوردار باشند، البته این منافع مشترک در سوریه نیست و می‌تواند در جاهای دیگر باشد. رویدادهایی که در عرصه واقعی روی می‌دهند، تا کنون در سوریه برای روسیه و ترکیه روی نداده است.  بلکه صرفا توافق‌هایی میان مدت به منظور توقف جنگ به شیوه‌ای کوتاه مدت بوده است. اما تا کنون هیچ توفق استراتژیک و دائمی در رابطه با وضعیت ادلب ایجاد نشده است. به همین دلیل باید منتظر وقوع جنگ در ادلب و بی‌ثباتی بیشتر اوضاع بود.

شاهین در ادامه افزود آینده وضعیت در ادلب مشخص نیست. دولت ترک نیز نیروهای سنگین خود را وارد منطقه ادلب کرده است تا هیچیک از مناطقی را که به اشغال دراورده است از  دست ندهد. وضعیت سوریه در کل مشخص نیست که به کجا می‌رود. علت این موضوع نیز دخالت‌های فراوان دولتهای خارجی است که ادلب نیز بخشی از وضعیت کنونی را تشکیل می‌دهد.

تلاش ترکیه برای ایجاد موقعیتی برای تروریستها

در رابطه با دخالتهای دولت ترک در ادلب نیز شاهین اظهار داشت که در خاورمیانه در هر کجا که فرصتی بیابد، مداخله می‌کند و افزود: دولت ترک برای دستیابی به منافع خود جوانان سوریه را به عنوان تبهکار و تروریست مورد بهره‌برداری خود قرار می‌دهد و به لیبی اعزام می‌کند. جوانان سوری در لیبی هیچ منافعی ندارند. دولت ترک ارتشی را از آنان ایجاد کرده است و از ان‌ها به عنوان ارتش محمدی برای خاورمیانه یاد می‌کند.

فیاض السراج ریاست مجلس حکومت وفاق ملی در لیبی نیز از حکومت ترکیه حمایت نموده و در راستای منافع ترکیه حرکت می‌نماید. پیروزی و شکست دولت ترک در لیبی بر تمامی سوریه نیز تاثیر گذار خواهد بود. پیروزی دولت ترک در لیبی به معنای ایجاد موقعیتی سیاسی-جغرافیایی برای تروریستها، اسلام رادیکال است و این مسئله می‌تواند به سرچشمه تروریسم در تمامی منطقه تبدیل شود. امروز جوانان سوریه در لیبی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. زمانی که مبنایی برای این مسئله ایجاد شود، این جوانان علیه خلق سوریه نیز مورد بهره برداری قرار می‌گیرند.

دولت ترک جنگ خود در شمال-شرق سوریه را گسترش می‌دهد

شاهین در خاتمه سخنان خود افزود که جنگ در ادلب، لیبی و شمال-شرق سوریه اکنون در جریان است و تمامی این صحنه‌های نبرد بر یکدیگر تاثیر گذار هستند. نیروهایی که اکنون از هر دو طرف حمایت می‌کنند، همزمان از نیروها و تبهکاران در ادلب نیز حمایت می‌کنند. کدام پروژه در سوریه، لیبی و خاورمیانه به پیروزی برسد، تلاش می‌کنند تا همین مدل را در بخش‌های دیگر نیز پیاده کنند. اگر دولت اشغالگر ترک در لیبی به پیروزی برسد، بدون گمان تلاش می‌کند تا موقعیتی سیاسی-جغرافیایی و رادیکال را برای اسلام سیاسی در خاورمیانه و خصوصا در سوریه ایجاد کرده و در روژآوا و شمال-شرق سوریه جنگ کنونی را وسعت بخشد.

منبع: ANHA