شش تبهکار و نظامی ترکیه در عفرین کشته شدند

مبارزان ی.پ.گ/ی.پ.ژ در ادامه عملیات علیه اشغالگران عفرین ضربات مرگباری را بر ارتش ترکیه و تبهکاران آن در عفرین وارد می‌کنند. ی.پ.گ در روزهای اخیر شش ارتشی و تبهکار رژیم ترکیه را از پای درآورده است

مبارزان ی.پ.گ/ی.پ.ژ در ادامه عملیات علیه اشغالگران عفرین ضربات مرگباری را بر ارتش ترکیه و تبهکاران آن در عفرین وارد می‌کنند. ی.پ.گ در روزهای اخیر شش ارتشی و تبهکار رژیم ترکیه را از پای درآورده است

 

مرکز خبررسانی یگانهای مدافع خلق در گزارش تازه‌ای از تداوم عملیات مبارزان علیه تبهکاران و ارتش غاصب ترکیه در عفرین خبر داده است.

 

در گزارش ی.پ.گ آمده است:

"عملیات نیروهای ما در چهارچوب مرحله دوم مقاومت بزرگ عفرین ادامه دارد. یگان‌های ما در هفته اول ماه آگوست طی سه عملیات شش تبهکار و نظامی ترکیه را کشتند و ١٠ تبهکار را زخمی کردند.

 

مبارزان ما روز ۶ آگوست/ ١۵ مرداد یک خودرو تبهکاران گروهک فیلق شام را در حوالی روستاهای کباشین و بیرج هدف قرار داده و یک تبهکار را کشتند.

 

مبارزان یک خورو زرهی ارتش غاصب ترکیه را همان روز در مناطق مابین عفرین و جندرس منهدم کردند. دو ارتشی ترکیه و سه تبهکار وابسته به آن در این عملیات به هلاکت رسیدند.

 

مبارزان همچنین مقر سربازان ترکیه در مرکز شهر عفرین را هدف قرار داده و سه تبهکار را كشتند. هفت تبهکار دیگر هم زخمی شدند.

 

ی.پ.گ در پایان گزارش به تحرکات وسیع ارتش غاصب ترکیه طی روزهای ۵ و ۶ آگوست/١۴ و ١۵ مرداد در مناطق راجو، بلبله و شیا اشاره کرده و خاطرنشان کرد که اشغالگران بدون کسب نتیجه به تحرکات خود پایان داده‌اند.