شمال سوریه/ ارتش ترکیه سه شهروند کانتون عَفرین را ربودند

ارتش غاصب ترکیه و تبهکارانش در منطقه شیراوای کانتون عفرین سه غیره‌نظامی را ربودند

ارتش غاصب ترکیه و تبهکارانش در منطقه شیراوای کانتون عفرین سه غیره‌نظامی را ربودند.

 

خبرگزاری هاوار در شمال سوریه اعلام کرد که ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکارانش در روستای عمر سموی کانتون عفرین سه غیره‌نظامی با نام‌های محمود محمد خدرو، حَنیف ولید ولو و جیلان عماد محمد را ربودند.

 

هنوز مشخص نیست که این سه شهروند کانتون عَفرین به کجا برده شده‌اند.

 

ارتش غاصب ترکیه بعد از اینکه از طرف مبارزان ق.س.د ضربات سنگینی را متحمل شد، با اعمال چنین کارهایی پلید در صدد ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان می باشد.