شهادت عبید ١٣ ساله از سوی مزدوران ترکیه در گری سپی

مزدوران دولت اشغالگر ترک در گری سپی یک کودک ١٣ ساله را به شهادت رساندند. خانواده عبد الحسین نتوانستند مبلغ فدیه درخواست شده از سوی تبهکاران وابسته به اردوغان را پرداخت کنند.

جنایت‌های ضدبشری دولت ترک و مزدورانش علیه غیرنظامیان، زنان و کودکان مناطق اشغالی شمال سوریه همچنان ادامه دارند.

اشغالگران روز گذشته یک کودک ١٣ ساله به نام «عبید عبد الحسین» را در گری سپی ربودند و برای آزادی وی درخواست فدیه کردند. خانواده کودک ربوده شده نتوانستند مبلغ درخواست شده از سوی مزدوران ترکیه را تهیه کنند و عبید ١٣ ساله از سوی مزدوران ترکیه به شهادت رسید.

جسد بی‌جان عبید در پارک صداقه در مرکز شهر گری سپی پیدا شد.