شهادت یکی از اعضای نیروهای آسایش قامشلو در حمله نظامیان رژیم بعث

نظامیان رژیم بعث در قامشلو به خودرو نیروهای آسایش روژاوا حمله کردند. در نتیجه حمله یک عضو نیروهای آسایش به شهادت رسید

نظامیان رژیم بعث سوریه ظهر امروز (۴ فوریه/ ١۶ فروردین) در میدان صبا بحرات مرکز شهر قامشلو خودرو نیروهای آسایش داخلی روژاوا را گلوله‌باران کردند.

بنابر گزارش‌های اولیه در این حمله یک عضو آسایش به شهادت رسید و یک تن دیگر زخمی شد.