شورای نظامی طبقا تشکیل شد

شورای نظامی طبقا توسط نیروهای نظامی طبقا تشکیل شد.

در طی مراسمی از سوی نیروهای نظامی طبقا، شورای نظامی طبقا اعلام شد. 

در این مراسم ریاست مدنی دمکراتیک طبقا، مجلس خانواده‌ی شهدا، فرمانده‌هان ائتلاف بین المللی، نیروهای امنیتی و ریش سفیدان منطقه حضور یافتند. 
مراسم با دقیقهای سکوت برای یاد شهدا آغاز شد.سپس محمد رئوف فرمانده شورای نظامی طبقا با اشاره به اهمیت تشکیل شورای نظامی اعلام کرد، با آزادی سازی منطقه توسط نیروهای ق.س.د، لزوم به نیرویی نظامی برای محافظت از مرزها و خلق‌ها وجود دارد.