شورای نظامی قامشلو تاسیس شد

نیروهای‌ نظامی قامشلو، تشکیل شورای نظامی قامشلو را اعلام کردند. 

  نیروهای نظامی قاشملو، در طی مراسمی در گورستان شهید دلیل ساروخان شورای نظامی قامشلو را اعلام کردند.

  اعضای انجمن خانواده شهدا، نیروهای نظامی، نمایندگان خودگردانی دمکراتیک و شهروندان در این مراسم حضور یافتند. 

  پلنگ قامشلو از فرماندهان نیروهای ق.س.د اعلام کرد، پس از شکست داعش در بعد نظامی در شمال و شرق سوریه هم اکنون در برهەی جدیدی از مبارزات علیه داعش قرار داریم. وی اظهار داشت که ق.س.د در شرایطی بدین شکل خود را بازسازی نموده و در برهەای قرار دارد که سطح سازماندهی خود را گسترش می‌بخشد.

  فرماندهی ق.س.د وظایف نیروهای ق.س.د در منطقه را خاطر نشان ساخته و گفت، وظیفەی اساسی این نیروهای محافظت از منطقه در برابر ترور و همکاری با شهروندان و تامین امنیت آن‌هاست. 

  طلحت یونس ریاست مشترک جزیر تاسیس شورای نظامی قامشلو را به مبارزان، خانواده شهدا و اهالی قامشلو تبریک گفته و اعلام کرد، نیروهای ق.س.د، ی.پ.گ و ی.پ.ژ با مبارزات خویش در برابر تبهکاران داعش به جهانیان نشان دادند که ارادەی آنها برای محافظت از منطقه نخواهد شکست و کلماتی طلایی را  در تاریخ مقاومت نگاشتند. وی اظهار داشت، هدف آن‌ها سوریه‌ی دمکراتیک بوده و برای دستیابی به این هدف لزوم به چنین نیرویی وجود دارد. طلیحه یونس در پایان برای مبارزان آرزوی موفقیت کرد.