شورش آلان: مبارزات خود را برای تحقق اهداف به اوج خود خواهیم رساند

فواد بریتان ریاست مشترک جامعه‌ی دمکراتیک و آزاد شرق کردستان- کودار و شورش آلان عضو فرماندهی یگانهای مدافع شرق کردستان – ی.ر.ک در مراسمی نظامی در مناطق حفاظتی مدیا عید نوروز عید نوروز را به رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و خلق مبارز کردستان تبریک گفتند

عضو فرماندهی قرارگاه یگانهای مدافع شرق کردستان- ی.ر.ک و ریاست مشترک جامعه‌ی دمکراتیک و آزاد شرق کردستان- کودار در مراسمی نظامی فرا رسیدن نوروز را به تمامی خلقهای ساکن د ر ایران و خلق کردستان تبریک گفته و خاطرنشان کردند:"ما با روح تاریخی نوروز و مقاومت و مبارزه خلقمان در هر چهار بخش کردستان و ایران به پیشوازی نوروز خواهیم رفت. بهار امسال، بهار خلق‌ها به معنی رسیدن به آزادی و دمکراسی راستین است."

  

فواد بریتان ریاست مشترک جامعه‌ی دمکراتیک و آزاد شرق کردستان- کودار و شورش آلان عضو فرماندهی یگانهای مدافع شرق کردستان – ی.ر.ک عید نوروز که سمبل مقاومت و پیروزی است را در مراسمی نظامی در مناطق حفاظتی مدیا به رهبر خلق‌ها رهبر آپو، خلق‌ کردستان و خلق‌های ساکن در ایران، تمام مبارزان راه آزادی، مبارزان میادین جنگ و جبهه‌های مقدم و لیلا گوون و رفقایش که برای رفع حصر رهبر آپو در اعتصاب بسر می‌برند تبریک گفتند.
 

شورش آلان در آغاز در طی مراسم نظامی گفت: نوروز یکی از روزهای با ارزش برای خلق‌های آریایی و خاورمیانه است. نوروز روز مقاومت و مبارزه برای رهایی از استبداد و ستم و غلبه بر استعمارگری و پیروزی بر حاکمان و دولت ـ ملت‌های منطقه است. نوروز برای خلق کرد که به درازای تاریخ در مقابله با دشمنان و استعمارگران مقاومت کرده است، روز مبارزه و پیروزی و آزادی بوده. از این منظر نیز نوروز روزی نوین برای آغاز مبارزه در مراحل جدید است.

 

عضو فرماندهی یگانهای مدافع شرق کردستان در ادامه بر اهمیت نوروز در سال نو تاکید کرد و گفت: در مرحله‌ی حساسی بسر می‌بریم و از هر چهار سوی کردستان برای از میان برداشتن دستآوردهای جنبش آپویی از جانب دولت فاشیست ترکیه و دولت استعمارگر ایران یورش و هجومهای متعددی بر خلقمان صورت می‌گیرد. دشمنان ما خواهان جلوگیری از مبارزات برای رسیدن به آزادی در میان خلقمان و به خصوص جوانان هستند. در این راستا نیز ما به مانند همیشه برای تحقق اهداف و رسیدن به آزادی و دمکراسی و عدالت با پیشاهنگی اعتصابیون با خواست آزادی رهبر آپو مبارزات خود را به اوج خواهیم رساند. ما به عنوان گریلاهای شرق کردستان آمادگی خود را برای هر نوع هجومی بر خلقمان اعلام می‌کنیم و در برابر هر هجومی که بر خلقمان صورت گیرد، دفاع خواهیم کرد. گریلاهای آزادی کردستان پرچمدار کاوه‌های معاصر در برابر استبداد و استعمار هستند.

 

شورش آلان در خاتمه گفت: ما دوباره به کسانی که برای از بین بردن حصر رهبر آپو مبارزه و جان خود را نثار کرده‌اند نوروز تبریک عرض کرده و سوگند یاد می‌کنیم که تا آزادی رهبر آپو به مبارزات خود ادامه دهیم. باید همه‌ی کردستانیان در سرتاسر جهان از اعتصابیون پشتیبانی کرده و با روح نوروز از سال جدید پیشوازی کنند. لازم است همه‌ی جوانان نیز برای مبارزاتی همه‌ جانبه در میادین تا رسیدن به آزادی حاضر باشند.

 

فواد بریتان: صدای خیابان اثباتی است بر گفته‌ی رهبر آپو مبنی بر اینکه بهار خلق‌ها در راه است

ریاست مشترک کودار در سخنانی برای مبارزان راه آزادی و گریلاهای شرق کردستان گفت: ما بر این باورم که با پیشاهنگی جنبش آپویی و خلق کرد و اعتصابات با خواست آزادی رهبر آپو بتوانیم کردستان و خاورمیانه‌ی آزاد و برابر را در سال نو تحقق بخشیم. دولت فاشیست ترکیه با اعمال سیاستهای فاشیستی خود و حصر رهبرمان در امرالی خواهان خفقان صدای آزادی و حصر خلق کرد و خلق‌های خاورمیانه است.

 

وی ضمن اشاره بر حصر رهبر آپو گفت: رهبر آپو به این مسئله اشاره کرده بود که حصر من در امرالی به معنای حصر خود من نیست بلکه به معنای حصر خلق کرد و خلق‌های آزادیخواه و مبارزان است. هم اکنون شاهد مقاومت تاریخی در سرتاسر جهان با پیشاهنگی لیلا گوون و اعتصابیون هستیم. شواهد موجود نشان از کر و لال بودن نظام سرمایه‌داری در مقابل این مقاومت تاریخی است. خلق کرد باید بداند که جز خود خلق هیچ نیرو و کشوری پشتیبان او نیست. باید همه یک صدا به مبارزه بر علیه دولت فاشیست ترکیه به پاخیزیم.

 

بریتان در ادامه با اشاره به دستاوردهای خلق کرد افزود: در روژاوای کردستان تاریخ روزآمد می‌شود و همانگونه که آشور از میان برداشته شد امروز نیز خلافتی دیگر از جنس داعش سیاه نابود شد. خلقمان در روژآوا در عرصه‌های مختلف با فکر و فسلفه رهبر آپو که معمار مدل مدرنیته دمکراتیک می‌باشد پیشاهنگی آزادی و دمکراسی را در سوریه برعهده دارد. روژاوا به مدلی برای آشتی و دمکراسی برای جهانیان مبدل شده است.

 

وی به مقاومت شلادزه پرداخت و گفت: مقاومت شلادزه اثباتی بر اراده، مبارزه و مقاومت در برابر هر اقدام فاشیستی از جانب دولت ترکیه و احزاب کلاسیک کردی بود. پیام ما و خلق شلادزه برای استعمارگران و اشغالگران کردستان این است که هیچ نیرو و تجهیزات جنگی نمی‌تواند از اراده و مقاومت خلق کرد و مبارزات جنبش آپوی جلوگیری کند. این آزادی و دمکراسی است که در آخر به پیروزی می‌رسد.

 

فواد بریتان در خاتمه با یاداوری اعتراضات و اعتصابات ایران و روژهلات کردستان گفت: در موقعیتی گام به نوروز امسال در روژهلات و ایران می‌نهیم که دولت استعمارگر ایران با تمام نیرو و توان خود خواهان سرکوب و سکوت صدای آزادی و خیابان است. صدای خیابان اثباتی بر گفته‌ی رهبر آپو مبنی بر بهار خلق‌ها است و بهار امسال نیز به بهار خلق‌های ایران مبدل می‌گردد. وظیفه‌ی ماست مبارزات را برای آزادی رهبر آپو و آشنایی هر چه بیشتر خلق‌های ایران با فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو افزایش دهیم. همچنین تا تحقق اهداف و دمکراسی و برابری و آزادی مبارزه خواهیم کرد. باری دیگر فرا رسیدن نوروز ۱۳۹۸ را بر تمامی خلق‌های خاورمیانه، ایران و بویژه خلق کردستان تبریک می‌گویم.