صبری اوک: اشغالگری ترکیه جایی در شمال سوریه ندارد

صبری اوک عضو شورای مدیریتی کنفدرالیسم جوامع کردستان تصریح کردند که نباید یک گام از خاک عفرین و شمال سوریه به اشغال ترکیه درآید و افزود:"بجز ترک خاک شمال سوریه از سوی ترکیه، خلق عفرین هیچ گزینه دیگری را نمی‌پذیرند."

صبری اوک عضو شورای مدیریتی کنفدرالیسم جوامع کردستان تصریح کردند که نباید یک گام از خاک عفرین و شمال سوریه به اشغال ترکیه درآید و افزود:"بجز ترک خاک شمال سوریه از سوی ترکیه، خلق عفرین هیچ گزینه دیگری را نمی‌پذیرند."

 

صبری اوک در گفت‌وگو با خبرگزاری فرات به ارزیابی ٢۵ روز از مقاومت تاریخی عفرین در برابر اشغالگری دولت ترکیه پرداخت.

 

اوک با اشاره به توهم دولت اشغالگر ترکیه برای اشغال عفرین در چند ساعت و یا حداكثر چند روز، مقاومت تاریخی عفرین را شکست تمام برنامه‌های ترکیه خواند و افزود:"صدها نظامی آنان کشته شده‌اند و دهها تانک و هلیکوپتر آنان هم نابوده شده است. خلق عفرین در واقع حماسه‌ای خلق کرده است و با این شیوه از خاک و شرافت خود محافظت می‌کند."

 

صبری اوک در ادامه سخنان خود به مقاومت مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ علیه اشغالگران پرداخت و از اعلام همبستگی خلقهای شمال سوریه تجلیل نموده آنرا تاریخی نامید. ایشان همبستگی خلق‌های شمال سوریه را ضامن آینده دمکراتیک خلق‌های سوریه عنوان کرد. صبری اوک در این رابطه تصریح کرد:"اشغالگری به زانو درآمد و اراده خلق‌های دمکراتیک و مقاومت تاریخی عفرین پیروز شده است."

 

اوک نتیجه مقاومت را شکوهمند نامیده و خاطرنشان کرد که یک گام از خاک سوریه بخصوص عفرین زیر چکمه‌های اشغالگران نخواهد ماند. ایشان نیروهای بین‌المللی دخیل در مسائل سوریه را به انجام مسئولیت‌های خود طبق حقایق موجود و راهکارهای دمکراتیک فراخواند و افزود:"راهکار دستیابی به حل دمکراتیک نفی اشغالگری است و لازم است نیروهای اشغالگران از خاک عفرین بیرون انداخته شوند. خلق عفرین و مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ هیچ گزینه‌ دیگری را نخواهند پذیرفت."

 

صبری اوک عضو شورای مدیریتی ك.ج.ك در پایان خاطرنشان کرد:"امروز بیست و پنجمین روز مقاومت تاریخی عفرین است. شکست اشغالگران نزدیک است و پیروزی عفرین در راه است. تداوم حملات به تداوم مقاومت علیه اشغالگران سرعت می‌بخشد. آنچه مهم است پیروزی از آن عفرین و تمام خلق‌های مقاومت‌گر است."