صدها داعشی دیگر تسلیم شدند

​​​​​​​در ادامه نبرد نیروهای ق.س.د، صدها تبهکار داعشی با استفاده از ١۵ کامیون منتقل شدند

نیروهای ق.س.د در روستای باغوز آخرین سنگرگاه تبهکاران به جنگ "پایان دادن به ترور" در عملیات تندباد جزیر ادامه می‌دهند. اعلام شد که ١۵ کامیون صدها تبهکار داعشی تسلیم شده را از منطقه خارج کردند.

 

خبرنگار ما در باغوز اعلام کرد که دهها کامیون دیگر برای انتقال تبهکاران تسلیم شده به منطقه اعزام شده‌اند.