ضربه‌ی سهمگین بر اشغالگران عفرین؛ ۴٠ تبهکار از پای درآمدند

نیروهای رهایی‌بخش عفرین ضربه کمرشکنی را بر تروریست‌های وابسته به رژیم ترک در عفرین وارد کردند. در مراناز و مالکیه از توابع عفرین ۴٠ تبهکار رژیم ترک کشته شدند و دهها تن دیگر زخمی گردیدند

نیروهای رهایی‌بخش عفرین در رابطه با جنگ روز ۴ مه/ ١۴ اردیبهشت در روستاهای مراناز و مالکیه عفرین بیانیه‌ای کتبی منتشر کرد.

 

در بیانیه آمده است:"از اوایل صبح ۴ مه/ ۱۴ اردیبهشت ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکارانش روستاهای مالکیه، شورقا، کشت آر و مراناز حومه بخش شرا را که محل زندگی غیرنظامیان است هدف آتش توپخانه‌های خود قرار دادند. پس از حملات سنگین توپخانه‌ای ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکاران آن با حملات راکتی و هواپیماهای بدون سر نشین این روستاها را هدف یورش قرار دادند. در درگیری‌های صورت گرفته حملات اشغالگران به شکست انجامید.

 

در نتیجه درگیری‌ میان مبارزانمان و تبهاکران ارتش غاصب ترک دست‌کم ۴۰ تبهکار کشته شدند. در میان کشته‌شدگان جسد احمد جمیل حربوش سرکرده‌‌ی گروهک‌ تبهکار مستقر در شرا و عزاز شناسایی شده است. همچنین در این جنگ بالغ بر ٣٠ تبهکار هم زخمی شد‌ه‌اند."