عایشه حسو: فقط خودمدیریتی دمکراتیك به بحران سوریه پایان می‌دهد

عایشه حسو ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیك در یک سخنرانی اعلام کرد ترکیه با مداخله نظامی در سوریه وارد باتلاقی شده که بازنده از آن خارج خواهد شد. او تأکید دارد هیچ طرحی بجز خودمدیریتی ‌های دمکراتیك نمی ‌تواند به بحران سوریه پایان دهد.

عایشه حسو ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیك در یک سخنرانی اعلام کرد ترکیه با مداخله نظامی در سوریه وارد باتلاقی شده که بازنده از آن خارج خواهد شد. او تأکید دارد هیچ طرحی بجز خودمدیریتی ‌های دمکراتیك نمی ‌تواند به بحران سوریه پایان دهد.

 

حزب اتحاد دمکراتیك جلسه ای برای ارزیابی آخرین تحولات سوریه در شهر تربسپی واقع در کانتون قامشلو برگزار کرد.

عایشه حسو، ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیك در سخنرانی خود به شرایط اپوزیسیون سوریه پرداخت و گفت: اپوزیسیون ضعیف شده است به این دلیل که پروژەای برای حل بحران ندارد. همین خلاء بود که بحران سوریه را عمیق‌تر کرد و به کشورهای دیگر اجازه داد در سوریه مداخله انجام دهند.

 

او تصریح کرد سوریه به میدان یک جنگ جهانی بدل شده و نیروهای مختلف در آن برای تأمین منافع خود می جنگند.

 

ریاست مشترک پ.ی.د با پیشبینی وقوع تحولات عمده در سوریه گفت: روسیه بهمراه ترکیه و ایران می خواهند راهکار مد نظر خود را از طریق اجلاس آستانه به سوریه تحمیل کنند. همچنین کشورهای غربی نیز به دنبال پیدا کردن راهی در مذاکرات ژنو می گردند.

 

عایشه حسو در رابطه با مداخله نظامی ترکیه در خاک سوریه نیز اعلام کرد ترکیه وارد باتلاقی شده که منجر به از دست رفتن کلیه امتیازهای سیاسی و اقتصادی آن خواهد شد. آنچه که ترکیه با سوریه و مردم آن می کند قابل قبول نیست. آنکارا تلاش می کند با انجام برخی مداخلات، بحران داخلی خود را به کشورهای دیگر منتقل کند.

 

ریاست مشترک پ.ی.د در سخنرانی خود از مناطق تحت حفاظت نیروهای سوریه دمکراتیك در شمال سوریه به عنوان امن ترین مناطق کشور نام برد و تأکید کرد هیچ طرحی بجز خودمدیریتی  دمکراتیك نمی ‌تواند به بحران سوریه پایان دهد.