عفو بین‌الملل: ترکیه در عفرین اشغالگر است

سازمان عفو‌بین‌الملل در بیانیه‌ای از نقض گسترده حقوق بشر در عفرین سخن به میان آورده و می‌گوید که به دلیل آنکه رژیم ترک عفرین را اشغال کرده مسئول نقض حقوق بشر در این منطقه است

سازمان عفو‌بین‌الملل در بیانیه‌ای از نقض گسترده حقوق بشر در عفرین سخن به میان آورده و می‌گوید که به دلیل آنکه رژیم ترک عفرین را اشغال کرده مسئول نقض حقوق بشر در این منطقه است

 

بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل ساکنان عفرین از افزایش نقض حقوق بشر توسط گروهک‌های مسلح وابسته به ترکیه در این منطقه خبر داده‌اند.

 

در گزارش آمده است:"گروههای شبه نظامی وابسته به ترکیه نقض حقوق بشر را نادیده می‌گیرند، بازداشت‌های کیفی، ناپدید کردن، حبس و غارت اموال مردم بخشی از رفتارهای ناقض حقوق بشر در این منطقه است."

 

عفو بین‌الملل در ادامه گزارش غصب مدارس از سوی ارتش غاصب ترکیه و گروههای تبهکار وی را خاطرنشان کرده و از ممانعت آموزش هزاران کودک در این مدارس خبر داده است.

 

لینن مالوف مدیر تحقیقات خاورمیانه‌ای عفو بین‌الملل در این رابطه گفته است:"تهاجم و اشغال منطقه از سوی ارتش ترکیه، بر آلام خلق عفرین که سالهای مدیدی قربانی جنگ هستند افزوده است."

 

این سازمان در پایان از رژیم ترکیه خواست تا فورا به نقض حقوق بشر پایان داده و ضمن "اشغالگر" نامیدن ترکیه در عفرین خواهان پذیرش مسئولیت رفتارهای ناقض حقوق بشر از سوی آنکارا است.