عکس‌ها و روایت مقاومت کوبانی

عکس‌های روزنامه‌نگار ارسین چاکسو روایتگر روزهای سخت مقاومت کوبانی هستند

تبهکاران داعش روز ١۵ آگوست از چهارسو شهر کوبانی را هدف حمله قرار دادند.

سرکرده‌های داعش زوزه کشیدند که "کوبانی سقوط می‌کند" اما به آنچه فکر نکرده بودند این بود که حرف آخر را مقاومتگران می‌زنند.

کوبانی نقطه‌ای کوچکی بود که در میان دو بخش کوردستان واقع گشت اما این نقطه به جهانیان امید بخشید.

١٣۴ روز مقاومت کوچه به کوچه، خانه به خانه و جنگ مرگ و زندگی در این شهر کوچک ادامه یافت. در این شهر چهر‌ه‌هایی ظهور کردند که برای ابد در تاریخ ماندگار شدند.

در تاریخ سرزمین سوریه فصلی تازه گشوده شد و از این رو گفته‌ی قبل از کوبانی و بعد از کوبانی وارد فرهنگ شد.

این عکس‌ها متعلق به مقاومت ١٣۴ روزه کوبانی در قرن ٢١ است. این عکس‌ها از سوی روزنامه‌نگار ارسین چاکسو گرفته‌ شده‌اند.