عَفرین/ تداوم درگیری‌های شدید مبارزان با نظامیان دولت ترکیه

درگیری‌های شدید مابین مبارزان و نظامیان اشغالگر ترکیه در دو منطقه شیه و مابات کانتون عَفرین روی داد

درگیری‌های شدید مابین مبارزان و نظامیان اشغالگر ترکیه در دو منطقه شیه و مابات کانتون عَفرین روی داد.

 

 خبرنگار خبرگزاری فرات در منطقه اعلام کرد که مابین مبارزان ی.پ.گ/ی.پ.ژ و نظامیان نژادپرست ترکیه در روستاهای دو منطقه شیه و مابات کانتون عَفرین همچنان ادامه دارد.

 

هنوز درباره جزئیات این حملات اطلاعاتی انتشار داده نشده است.