عَفرین/ زخمی شدن دو غیره‌نظامی در حملات راکتی دولت ترکیه

در حملات توپخانه‌ای ارتش اشغالگر ترکیه مقابل کانتون عفرین روژاوای کردستان، دو تن از غیره‌نظامیان زخمی شدند

در حملات توپخانه‌ای ارتش اشغالگر ترکیه مقابل کانتون عفرین روژاوای کردستان، دو تن از غیره‌نظامیان زخمی شدند.

 

منابع بومی در کانتون عَفرین اعلام کردند که شب گذشته در جریان حملات راکتی ارتش غاصب ترکیه به مرکز عَفرین روژاوای کردستان دو تن از شهروندان این کانتون زخمی شدند.

 

هر دو فرد زخمی شده به بیمارستان عفرین انتقال داده شدند.