عَفرین/ مرکز جندرسی زیر آتش توپخانه دولت ترکیه قرار دارد

٢۶ روز از حملات وحشیانه‌ی دولت نژادپرست ترکیه و تبهکارانش در برابر کانتون عَفرین گذشت. توپخانه‌های ارتش غاصب این کشور هم اکنون مرکز منطقه جندرسی را توپباران می کنند

٢۶ روز از حملات وحشیانه‌ی دولت نژادپرست ترکیه و تبهکارانش در برابر کانتون عَفرین گذشت. توپخانه‌های ارتش غاصب این کشور هم اکنون مرکز منطقه جندرسی را توپباران می کنند.

 

خبرنگار خبرگزاری فرات در منطقه اعلام کرد که هم اینک دولت ترکیه و مزدورانش به وسیله آتش توپخانه و تانک مرکز منطقه جندرسی را هدف حمله قرار داده است.

 

گفتنی‌ست در این حملات شمار زیادی از منازل شخصی شهروندان هدف حمله قرار گرفته و خسارات زیادی بدان وارد آمده است.