فراخوان سازمان‌های عفرین برای اتحاد ملی کوردها

"امسال را به سالی تاریخی در مبارزه آزادیخواهی ملت کورد مبدل می‌کنیم. باید سال جاری سال اتحاد و پیروزی خلقمان باشد. جنگ کوردکشی باید برای همیشه به کناری گذاشته شود. پیروزی از راه اتحاد میسر می‌شود."

با شرکت نمایندگان هر کدام از نهادهای خانواده‌ی شهدا، سازمان جانبازان و زندانیان سیاسی رژیم سوریه در گردهمایی‌ای در بخش أحرز کانتون شهبا بیانیه‌ی مشترکی در رابطه با اتحاد ملی قرائت شد.

نریمان سیدو عضو کمیته آموزش اجتماعی و چگوارا شورش عضو سازمان جانبازان بیانیه را قرائت کردند.

بیانیه با اشاره به پیام عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد در رابطه با لزوم اتحاد ملی خواستار همبستگی نیروهای سیاسی کورد شده است.

در این بیانیه از جنبش جامعه دمکراتیک و شورای کوردهای سوریه خواسته شده است که به ابتکار عمل مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای ق.س.د مبنی بر همبستگی جریان‌های کوردی در شمال و شرق سوریه یاری رسانند.

بیانیه سپس به حملات رژیم اشغالگر ترک و وضعیت احزاب کوردستانی پرداخته و می‌افزاید:"دشمنان همیشه اختلاف‌‌های داخلی را به کار گرفته‌اند. همگی باید متحد شویم تا توان دفاع از خود، خلق و میهنمان را داشته باشیم.

ما همچون سازمان‌های جانبازان، مجلس خانواده شهیدان منطقه عفرین و سازمان زندانیان سیاسی رژیم فاشیست امیدواریم که تلاش‌های صورت گرفته برای وحدت داخلی به نتیجه مطلوب برسد."

در ادامه بیانیه تأکید شده است که آزادی و استقلال بدون وحدت سیاسی و نظامی میسر نمی‌شود و تنها با اتحاد می‌توان از دستاودهای محافظت کرد.

بیانیه در پایان می‌افزاید:"امسال را به سالی تاریخی در مبارزه آزادیخواهی ملت کورد مبدل می‌کنیم. باید سال جاری سال اتحاد و پیروزی خلقمان باشد. جنگ کوردکشی باید برای همیشه به کناری گذاشته شود. به ویژه پیروزی در چهارچوب حق تعیین سرنوشت برای آینده آزاد خلقمان تنها از راه اتحاد میسر می‌شود."