قادر پیری: عقب نشینی شورای میهنی کورد-سوریه از ائتلاف، تحقق اتحاد را آسان می‌کند

قادر پیری رئیس سازمان کوردهای بدون مرز  اظهار داشت: عقب‌نشینی نیرو شخصیت‌های کورد از ائتلاف میهنی سوریه، تحقق اتحاد کوردی را آسان می‌کند.

در روژآوا و مناطق شمال-شرق سوریه تحرکات سیاسی برای ایجاد اتحاد میان نیروهای کورد افزایش یافته است. علیرفم تفاوت نگرش‌های گروههای منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با مسئله کورد، مظلوم عبدی، فرماندهی نیروهای سوریه دمکراتیک با ارائه ابتکار عملی مبنی بر اتحاد بین نیروهای دمکراتیک تلاش کرده است نیروهای کورد در روژآوا متحد شوند. در سطح بین المللی نیز آمریکا و فرانسه از ابتکار عمل فرمانده مظلوم عبدی حمایت به عمل اورده اند.

قدر پیری رئیس سازمان کوردهای بدون مرز در رابطه با تلاشهای انجام شده در این رابطه اظهار داشت: همه تواق کرده و پاسخ آری به اتحاد داده‌اند. اما بسیاری اتحاد را به عنوان یک حزب یا گروه درک می‌کنند. چنین امری اینگونه نیست. اساسا این مسئله نیز به اینصورت قبول نمی‌شود. تکثر احزاب و گروه‌ها، دمکراتیک شدن منطقه و تکثر آرا را نشان می‌دهد و این گفته بازتاب دهنده واقعیت امروز است.

آیا ENKS ارتباط خود را ائتلاف میهنی سوریه که در ریختن خون کوردها دست دارد قطع می‌کند یا خیر؟

پیری مشارکت در مذاکرات بین خودمدیریتی و ENKS را در پاریس با مشارکت طرفهای بین المللی فرانسه، امریکا، بریتانیا، آلمان و نمایندگان ائتلاف بین المللی مورد ارزیابی قرار داده و بر این اساس اظهار داشت که: مذاکره در رابطه با لزوم مشارکت تمامی گروه‌ها و نیروها در خودمدیریتی انجام شده است. زیرا برخی از این گروهها در طرف دیگر و خارج از خودمدیریتی قرار دارند. پیری در ادامه افزود: می‌توان گفت که تمامی این کفتگوها حول خروج این نیروها از ائتلاف میهنی سوریه بوده است تا ترکیه حضور کوردها در این ائتلاف را دستاویزی برای اقدامات خود قرار ندهد.

پیری افزود: امروز از مذاکراتی بین طرف‌های کورد و شورای میهنی کورد-سوریه ENKS حرف زده می‌شود، علت آن نیز حضور ENKS در این ائتلاف مذکور است. زیرا نباید کورد در دو جبهه مخالف حضور داشته باشند. لازم است مذاکرات با حمایتهای بین‌المللی (آمریکا، فرانسه و نیروهای ائتلاف ) پیگیری شود. ما پیش‌بینی می‌کنیم که تلاش‌های بین‌المللی برای تحقق اتحاد میان کورد، به حفاظت و حراست نیروهای سوریه دمکراتیک و خودمدیریتی و در نهایت ایجاد سوریه ای دمکراتیک، متکثر و غیر متمرکز ختم می‌شود. این دو گروه می‌توانند شان و جایگاه خلقهای سوریه را حفط کنند.

خودمدیریتی روژآوا و شمال-شرق سوریه در حل تنش‌های سوریه به بزرگترین و قدرتمندترین گروه تبدیل می‌شود

پیری اظهار داشت: خودمدیریتی و نیروهای سوریه دمکراتیک در حل تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های سوریه، در آینده به بزرگترین و قدرتمندترین نیرو مبدل می‌شوند. موفقیت دیالوگ بین طرف‌های کورد به نتایج خوبی دست یافته و موضعگیری‌ها را تقویت می‌کند. این گفتگوها به موفقیت دست پیدا کنند باید منتظر نتایج خوبی بود. اما در صورت عدم موفقیت این گفتگوها، هر گروهی که در عدم دست‌یابی به موفقیت مقصر باشد، فرمان قتل خود را صادر می‌کند و نیروهای بین‌المللی و جامعه کوردی نیز این مسئله را به خوبی می‌بیند.

موانع پیش روی اتحاد

پیری در ادامه سخنان خود با اشاره به اظهارات منفی و فشارهایی که مانع از دست‌یابی به توافق شده‌اند نیز اظهار داشت: دست آخر، رهبران شورای میهنی کورد سوریه بیانیه‌ای را صادر و اعلام کردند که از ائتلاف میهنی سوریه خارج نمی‌شوند. از طرف دیگر ترکیه نیز با فرستادن کوردهایی تحت عنوان شخصیتهای مستقل به ائتلاف، بر ENKS فشار وارد کرده است. این کوردها، نه تنها مستقل نیستند، بلکه خائن نیز هستند.

پیری اظهارات این افراد را مانند خنجری بر پهلوی کوردها ارزیابی کرده و گفت: اگر تلاش‌ها برای دست‌یابی به توافق و اتحاد کوردی به موفقیت نرسند، نیروهای کورد و خودمدیریتی همچنان پا برجا می‌ماند، این خودمدیریتی متشکل از نیروهای کورد و سوری است. طبق پیش‌بینی من کسانی که خارج از خودمدیریتی روژآوا و شمال شرق سوریه قرار گیرند، مانند کارتی سوخته در دست اشغالگران و نیروهایی هستند که برای سوریه و کورد غیر از نابودی به فکر دیگری نیستند.

اتحاد شرط اساسی برای توافق

پیری خروج یا دوری برخی از رهبران ENKS از برخی از نیروهای خارجی به عنوان شرطی برای تحقق اتحاد ارزیابی کرده و اظهار داشت: مذاکرات بین نیروهای کوردی به موفقیت می‌رسند. اما به این شرط که برخی از رهبران شورای میهنی کورد سوریه از برخی از کشورهای خارجی دوری گزینند. زیرا ارتباط با آنها برای کورد مایه خیر و صلاح نیست. آنها با برخی از پروژه‌های خارجی در ارتباط بوده و منافع شخصی خود را پیگیری می‌کنند. برخی دیگر نیز به دلیل کینه‌های شخصی خود با خودمدیریتی به توافق نمی‌رسند. آنها نیز می‌دانند که برداشتن هر گونه گامی برای اتحاد در نتیجه به شیوه‌ای طبیعی به معنای خروج از ائتلاف میهنی سوریه خواهد بود. در مجموع انها به منافعت خلق فکر نمی‌کنند. در این چارچوب تنگ فکری مانده‌اند. در واقعیت نیز نیروهای منطقه‌ای و بین‌المللی تلاش می‌کنند آنها نیز در مدیریت منطقه حضور داشته باشند، تلاش می‌کنند راه حلی برای این موضوع بیابند.

پیری در بخش دیگری از سخنان خود افزود که پیش بینی می کند توافقی با حمایت بین المللی برای یافتن راه حلی برای تنشهای سوریه یافته شود. اظهارات جیمز جفری نشان می دهد که تلاشها برای یافتن راه حلی جدی آغاز شده است. گام نخستین نیز باید از سوی شخصیتهای سیاسی، نیروها و احزاب سیاسی منطقه ای، اعم از کورد یا غیر برداشته شود و آنها نیز باید در خودمدیریتی مشارکت داشته باشند. 

نیروهای بین‌المللی نیازمند نیروهای سوریه دمکراتیک هستند

پیری بر این باور است که نیروهای بین‌المللی برای تحقق اتحاد کوردی فشار وارد می‌کنند و در این رابطه افزود: زمانیکه از خواستهای بین‌المللی برای یافتن راه حلی صحبت می‌شود، به  این معناست که گروههای فراوانی راه حل را رد می‌کنند؛ آنها در نهایت مجبور می‌شود که اتحاد را بپذیرند. برخی از گروه‌ها در سوریه، خارج از نیروهای ائتلاف بین‌المللی مانند روسیه نیز می‌خواهند که راه حلی یافت شود. پیری در خاتمه سخنانش افزود: خودمدیریتی روژآوا و شمال-شرق سوریه در آینده سیاسی روژآوا و سوریه باقی خواهند ماند. زیرا همه نیازمند نیروهای سوریه دمکراتیک هستند. آمریکا تلاش کرد تا از تمامی راههای ممکن به نیرویی بدیل نیروهای سوریه دمکراتیک دست بزند. اما شکست خورد، در ایجاد بدیلی برای نیروهای سوریه دمکراتیک شکست خود، روسیه نیز قادر نشد که در تمامی منطقه نیروهای سوریه دمکراتیک را به کنترل خود در بیاورد. اکنون نیز فقط نیروهای ایرانی باقی مانده‌اند. روسیه طبق توافق خود با آمریکا نمی‌تواند از نیروهای ایرانی استفاده کند. زیرا در رابطه با ممانعت از ایفای نقش نیروهای ایرانی در مسئله سوریه با امریکا به توافق رسیده است. در نهایت این جوانان منطقه هستند که می‌توانند منطقه را حفظ کنند و در نهایت نیز این گونه خواهد بود.

منبع: ANHA