قطعنامه‌ی پایانی کارگروه "دیالوگ سوریه" منتشر شد

قطعنامه پایانی کارگروه گفتگوی سوریه که با پیشگامی م.س.د و با شعار "ما سوریه را از نو بنیاد می‌نهیم و پیش می‌بریم"، منتشر شد

نشست دو روزه جریان‌ها و احزاب سوریه با نام دیالوگ سوریه در شهرک عین‌عیسی واقع در منطقه گر‌سپی برگزار شد و بعد از اتمام گفتگوی شخصیتهای سیاسی در مورد آینده‌ی سوریه، قطعنامه پایانی آن از سوی غیاص نعیص عضو جنبش چپ انقلابی سوریه قرائت شد.

 

قطعنامه کارگروه دیالوگ سوریه:

در نتیجه‌ی دعوت مجلس سوریه‌ی دمکراتیک-م.س.د تعدادی از نیروهای اپوزسیون سوریه، از نیروهای میهنی لاییک و دمکراتیک، احزاب سیاسی، شخصیتهای مستقل و فعالان جامعه‌ی مدنی در روزهای ۲٨ و ۲۹ نوامبر/ ۷ و ٨ آذر، در شهرک عین عیسی گرسپی گردهم آمدند.

 

این کارگروه در چهارچوب شعار "بنیاد نهادن و پیش‌برد سوریه" برگزار شد. این دومین نشست آن است که از طرف مجلس سوریه دمکراتیک-م.س.د برگزار می‌شود.

 

حاضرین در مورد مسائل اساسی و ریشه‌ای آینده‌ی خلق‌های سوریه و مسائل انسانی، به بحث پرداختند. موضوعهایی که در مورد آنها بحث شد عبارتند از: بحران انسانی در سوریه، شیوه‌ی حکومت در سیستم غیرمرکزی و دمکراتیک، مدل خودمدیریتی، مسائل اقتصادی و مناسب‌ترین مدل برای آینده‌ی سوریه، قانون اساسی سوریه و مسائل ریشههای، وضعیت زنان و نقش آنها در ایجاد صلح و آرامش در سوریه، مکانیزمهای ایجاد اتحاد اپوزسیون دمکراتیک- لاییک.

 

حاضرین تاکید کردند که مناسبترین راه چاره‌ی سیاسی این است که همه‌ی خلق‌ها و سازمانهای سوریه بدون تبعیض در کمیته‌ی تدوین قانون اساسی جدید و کارهای سیاسی نقش داشته باشند. همچنین بر مبارزه علیه قدرت‌طلبی و همه‌ی انواع خشونت و همچنین اخراج همه‌ی نیروهای اشغالگر از سوریه تاکید شد.

 

همچنین شرکت‌کنندگان تاکید کردند که خلق سوریه صاحب اراده مستقل است و این حق آنهاست که سرنوشت خود را تعیین کنند. همچنین از سازمانهای بین‌المللی و سازمانهای حقوقی و سازمان ملل خواسته شد تا به وظایف خود عمل کرده و به بحران سوریه پایان داده و صلح را به این کشور بازگردانند.

 

شرکت کنندگان خواهان تاسیس یک تشکیل کمیته‌ی ناظر شدند. وظیفه‌ی این کمیته ادامه دادن به دیالوگ و دیدارهای سوری-سوری برای ایجاد کنگره‌ی سوریه باشد. همچنین موضوعات گردهماییهای بعدی را مشخص کند. همچنین پیشنهاد شد تا گردهماییهای آینده بهتر برگزار شود و موضوعات قانون، تغییرات دمکراتیک و موضوع اشغالگران و حضور سربازان خارجی در سوریه بررسی شود.

 

شرکت کنندگان بر مبارزه با ترور تاکید کردند.

 

شرکت کنندگان برای ایجاد درک متقابل و توافقات مناسب، خواستار دیالوگ جدی میان نمایندگان صاحبان قدرت و اپوزسیون و جوامع سوریه شدند.