قطعنامه‌ی پایانی کارگروه عشایر اقلیم جزیره منتشر شد

قطعنامه‌ی پایانی کارگروه عشایر و قبایل اقلیم جزیره در روژاوا اعلام شد. در قطعنامه آمده است، همراه با نیروهای ق.س.د خواهند بود و رژیم شام را به انجام مذاکرات فراخواندند.

   در ساعات صبح روز شنبه (١٧ آگوست) با پیشاهنگی شورای ریش سفیدان شمال و شرق سوریه کارگروه گفتمان عشایر و قبایل جزیره با مشارکت بیش از ۵۰۰ ریش سفید و شیوخ عشایر اقلیم جزیره برگزار شد. این کارگروه با شعار "نه به تهدیدات ترکیه علیه شمال سوریه، آری به سوریه‌ای امن" در سالن زانا در قامشلو برپا شده بود.

   در طی این کارگروه که درباره‌ی تهدیدات ترکیه علیه منطقه انجام گرفت، بدرخان چیا کُرد مشاور خودمدیریتی شمال و شرق سوریه تحولات منطقه را ارزیابی نمود.

   چیا کُرد در ابتدا‌ی سخنان خویش با اشاره به اهداف دولت ترکیه در سوریه و بویژه شمال و شرق سوریه اعلام کرد، "هدف ترکیه از تهدیدات مداوم علیه شمال و شرق سوریه ترس این دولت از شیوه مدیریت و اداره امور است، زیرا دیکتاتوری [حاکم بر ترکیه] را در معرض نابودی قرار داده و دمکراسی را فراهم می‌نماید. دولت ترکیه چشم به منابع سوریه دوخته است و خواهان تصاحب منابع طبیعی این کشور است. به همین دلیل بحران سیاسی و اقتصادی خود را به کشورهای همسایه منتقل می‌کند و نظر مردم ترکیه را به خارج از این کشور جلب می‌کند. چون بنیان سیاسی دولت ترکیه بر اساس نژادپرستی و انکار ایجاد شده است."

​​​​​​​   چیا کرد در ادامه سخنان خویش اظهار داشت، "منطقه‌ی امن را بر اساس اینکه از مناطق شمال و شرق سوریه، مجالس منطقه‌ای و مدیریت مدنی شمال و شرق سوریه محافظت کند، پیشنهاد نمودیم. منطقه‌ی امنی که خواهان آن هستیم، بایستی تحت نظارتی بین‌المللی و با مشارکت تمامی بخش‌های شمال و شرق سوریه بوده و خاک سوریه را از تروریسم و گسترش بحران حفظ نماید."

​​​​​​​   چیا کُرد در ادامه سخنان خویش با اعلام اینکه پروژه‌ی مدیریت خودگردان راهکار سیاسی دمکراتیک بحران سوریه است گفت، "آماده‌ایم با تمامی جریان‌های داخلی و خارجی در این باره گفتوگو نماییم تا به چاره‌یابی سیاسی دست یابیم که تمامی بخش‌های سوریه از آن راضی باشند. در بعد داخلی اگر ضامن حقوق تمامی خلق‌های منطقه باشند، آماده‌ایم که بر میز مذاکرات جای گیریم. اما در صورتی که این تضمین‌ها وجود نداشته باشند، در هیچ گفت‌وگویی شرکت نخواهیم کرد نه با رژیم سوریه و نه هیچ نیرویی دیگر."

قطعنامه

​​​​​​​   پس از گفت‌وگو درباره‌ی تحولات سیاسی، وضعیت کنونی و تهدیدات ترکیه علیه منطقه، کارگروه با بیانیه‌ای پایان یافت. بیانیه‌ از سوی عبدالرحمن الطای ریش سفید عشیره‌ی طای حسن فرهان قرائت گشت.

متن بیانیه به شرح زیر است:
​​​​​​​   "با پیشاهنگی شورای ریش سفیدان شمال و شرق سوریه و با شعار "نه به تهدیدات ترکیه علیه شمال سوریه، آری به سوریه‌ای امن" در قامشلو با مشارکت صدها نماینده‌ی قبایل، عشایر و فعالان اجتماعی اقلیم جزیره گرد هم آمدیم. حاضرین درباره‌ی تهدیدات ترکیه علیه شمال سوریه و خطرات آن علیه دستاوردهایی که در نتیجه‌ی قریب ۳۴ هزار شهید و جانباز از تمامی بخش‌های سوریه به دست آمده است، گفتوگو کردند.

​​​​​​​   گردهم آمدیم تا به افکار عمومی و جهان اعلام داریم، تهدیدات جدید ترکیه از تهدیدات قبلی جدا نیست. این نیز نقض قوانین خودمدیریتی شمال و شرق سوریه است. در همان وقت نیز نقض حاکمیت سوریه و معیارهای جهانیست. بهانه‌‌هایی را که دولت ترک در این باره اظهار می‌دارد، بدور از واقعیت بوده و کذب محض است. رژیم ترکیه قادر نیست هیچ نقضی علیه امنیت آن کشور از سوی ما را نشان دهد. عکس آن تهدیدات ترکیه از زمان مقاومت سرکانی در سال ۲۰۱۲، مقاومت عفرین و تاکنون نیز ادامه دارد.

​​​​​​​   در این چهارچوب، خلق[های] سوریه از هوران تا قامشلو را فرا می‌خوانیم با اتحاد در برابر تهدیداتی که تمامی خلق را در معرض خطر قرار می‌دهد بایستیم. همچنین از سازمان ملل متحد، شورای امنیت، اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و تمامی سازمان‌های حقوق بشر درخواست می‌کنیم که به مسئولیت‌های خویش در قبال وضعیت کنونی عمل کنند و درباره‌ی پایان دادن به اشغالگری دولت ترکیه در مناطق باب، اعزاز، شمال حما و لازقیه و بویژه عفرین مقاومتگر که دیگر اهالی اصیل منطقه قادر به بازگشت به آن نیستند،‌ فعالیت نمایید. از سوی دیگر از ائتلاف بین‌المللی با پیشاهنگی آمریکا علیه تروریسم که به همراه همدیگر ایجاد نموده‌ایم درخواست می‌کنیم که ضربه‌ی مهلکی را بر سازمان فاشیست داعش وارد سازیم. چونکه بیشترین منفعت را از تهدیدات ترکیه خواهد برد."

​​​​​​​   کارگروه قبایل و عشایر اقلیم جزیره در بیانیه خطاب به رژیم سوریه اعلام داشتند، "از حاکمیت سوریه درخواست می‌کنیم که با مجس سوریه دمکراتیک م.س.د که خواهان حل مسائل سوریه، پایان دادن به دستیازی به امنیت و خاک سوریه و بازگشت تمامی آوارگان سوریه است گفتمانی جدی و مسئولیت پذیرانه انجام دهد.

​​​​​​​   پیمان بسته و عهد خویش را دوباره می‌کنیم که همراه با نیروهای سوریه دمکراتیک ق.س.د در برابر دشمنان خواهیم بود. چونکه آن‌ها فرزند، برادر و خواهرانمان هستند. به لطف خداوند و آن‌ها سربلند هستیم و در امنیت و آرامش زندگی می‌کنیم. ما به سوریه‌ای‌ که در آن زندگی مشترک با رویه برادری خلق‌ها و سرنوشت مشترک برقرار باشد مفتخریم."