ق.س.د آزادسازی آخرین سنگرگا‌ههای داعش در سوریه را آغاز کرد

​​​​​​​مرحله پایانی عملیات نیروهای ق.س.د برای نابودی کامل داعش در منطقه باخوزه استان دیرالزور آغاز گردید

کارزار تندباد جزیر که با عنوان "نبرد پایان ترور" نامگذاری شده است با پیشروی مبارزان ادامه دارد. در منطقه باخوزه واقع در جنوب شرقی هجین پس از پایان تدارکات مرحله پایانی نابودی کامل داعش در شمال و شرق سوریه آغاز گردید.

 

عملیات از چهار محور آغاز شد. مبارزان ق.س.د پس از رهایی ٢٠ هزار نفر غیرنظامی از چنگال داعش، مبارزه برای آزادسازی آخرین سنگرگاه‌ این گروه تبهکار در سوریه را آغاز نمودند.