ق.س.د: در چهار جبهه‌ی جنگ ۳٨ تبهکار داعش کشته شده‌اند

​​​​​​​ق.س.د اعلام کرد در چهارچوب عملیات دیرالزور طی ۲۴ ساعت، ۳٨ تبهکار کشته شده‌اند

آخرین مرحله‌ی عملیات تندباد جزیر که به عنوان "نبرد پایان دادن به ترور" نامگذاری شده همچنان ادامه دارد. مرکز اطلاع رسانی نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک ق.س.د بیانیه‌ای منتشر کرده است و آمار جنگ در ۲۴ ساعت گذشته را منتشر کرده است. براساس بیانیه ی ق.س.د در هر چهار جبهه‌ی باخوز، هجین، سوسه و بحره ۳٨ تبهکار کشته شده و مبارزان ۳۷ نقطه‌ی جدید را تحت کنترل گرفته‌اند.

 

بیانیه‌ی ق.س.د به شرح زیر می‌باشد:

"جبهه‌ی باخوز

میان مبارزان ما و تبهکاران دشمن جنگ درگرفت. در خط مقدم تبهکاران در حال تحرکاتی بودند، مبارزین ما با تمام توان تبهکاران را هدف قرار دادند، تبهکاران نیز به بمباران شروانان پرداختند اما هیچ خسارتی به مبارزین ما وارد نشد.

 

از صبح امروز مبارزان ۳ کیلومتر پیشروی کردند و تعداد زیادی تبهکار کشته شدند. مبارزان ۱۷ مقر خود را تاسیس کردند و تیمهای ویژه‌ی خنثی سازی مین ۴ مین را خنثی کردند.

 

تبهکاران قصد داشتند با استفاده از بدی آب و هوا و نبود دید به مقرهای نیروهای ما حمله کنند اما مبارزان حملات آنها را در هم شکستند و در نهایت ۱۰ تبهکار کشته شدند و مابقی آنها نیز پا به فرار گذاشتند. همزمان هواپیماهای ائتلاف نیر مقرهای تبهکاران را بمباران می‌کردند.

 

جبهه‌ی هجین

در این جبهه نیروهای ما یک کیلومتر پیشروی کردند. بعد از کشته شدن چندین تبهکار مبارزان ۲۰ مقر جدید بنا کردند. همچنین همه‌ی خندقها و راهها تبهکاران را کنترل کردند تا نتوانند ضد حمله انجام دهند. تبهکاران با استفاده از باد و گرد و خاک به مبارزین ما حمله کردند اما مبارزان ما همه‌ی حملات را خنثی کردند.

 

جبهه‌ی سوسه

در شهرک سوسه میان مبارزان ما و نیروهای دشمن جنگ سختی درگرفت. تبهکاران با استفاده از بدی آب و هوا ضد حمله‌ای را ترتیب دادند اما مبارزین ما حمله‌ی آنها را خنثی کردند. در این جبهه جنگ ادامه دارد.

 

جبهه‌ی بحره

تبهکاران داعش حملات سنگینی به مقرهای نیروهای ما انجام دادند، طی این حمله چندین تبهکار کشته شدند. هواپیماهای ائتلاف دو خودرو بمب گذاری شده، یک خودرو دوشکاسوار و یک بولدوزر را منهدم کردند.

 

آمار نبردهای ٢۴ ساعت گذشته

-۳٨ تبهکار کشته شدند.

-هواپیماهای ائتلاف ۱۳ نقطه را هدف قرار دادند.

-هواپیماهای ائتلاف ۳۳ موشک هایمرز را به سمت تبهکاران شلیک کردند.

-مرکز فرماندهی تبهکاران، ۱۱ موضع، ۲ یا ۳ خمپاره‌انداز، ۲ خودرو بمب گذاری شده، یک خودرو دوشکاسوار و یک بولدوزر منفجر شد.

-۴ مین خنثی شد.

-۳۷ موضع جدید مبارزان تاسیس شد."