ق.س.د مشخصات ده مبارز جانباخته در مقاومت عفرین را اعلام کرد

مرکز خبررسانی نیروهای سوریه دمکراتیك در بیانیەای ضمن اعلام مشخصات ده مبارز جانباخته در مقاومت عفرین بر ادامه مبارزه برای آزادسازی عفرین و بیرون راندن نیروهای اشغالگر ترکیه و القاعده تأکید کرده است.

مرکز خبررسانی نیروهای سوریه دمکراتیك در بیانیەای ضمن اعلام مشخصات ده مبارز جانباخته در مقاومت عفرین بر ادامه مبارزه برای آزادسازی عفرین و بیرون راندن نیروهای اشغالگر ترکیه و القاعده تأکید کرده است.

 

مرکز خبررسانی نیروهای سوریه دمکراتیك مشخصات ده تن از مبارزان جانباخته در مقاومت عفرین را اعلام کرده و به خانوادەهای شهیدان تسلیت گفته است.

 

این مبارزان طی روزهای ماه مارس ٢٠١٨ در جریان دفاع در برابر هجوم نیروهای اشغالگر ترکیه و القاعده جان خود را از دست داده اند.

 

ق.س.د می‌گوید مبازران آن با وجود همه سختی‌ها مقاومت بی‌نظیری از خود نشان داده و تا زمان آزادسازی عفرین به این پیکار ادامه خواهند داد.

 

اسامی مبارزان جانباخته در این اطلاعیه به این شرح است:

 

خوناو مامو با کد سازمانی بهار روژاوا، بکر مصطفی با کد دلشر عفرین،  اوجالان ابراهیم با کد دوغان عفرین، جمال القدا با کد الفیدا،  علی عبدو با کد علی دوچکا، تلجی تلجی با کد علیشر، عبدالاسلام با کد عزیز،  محمد شیخ حسن با کد حمزه، حسن نبیکو با کد حسن بریتان و دنیا عبدو با کد کردستان رنگین.