ق.س.د مشخصات ١٣ شهید مقاومت تاریخی عفرین را اعلام کرد

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای سوریه دمکراتیک مشخصات ١٣ مبارز خود را که در حماسه تاریخی عفرین علیه رژیم تروریستی ترکیه به ‌شهادت رسیده‌اند منتشر کرد

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای سوریه دمکراتیک مشخصات ١٣ مبارز خود را که در حماسه تاریخی عفرین علیه رژیم تروریستی ترکیه به ‌شهادت رسیده‌اند منتشر کرد

 

ق.س.د در بیانیه خود از تداوم حملات وحشیانه رژیم اشغالگر ترکیه و گروههای تبه‌کار داعش و النصره با تانک، توپ و هواپیماهای جنگنده علیه روستاها و شهرهای كانتون عفرین خبر داده است.

 

در ادامه از مقاومت قهرمانانه مبارزان علیه مهاجمان در دفاع از عفرین و شهادت مبارزان سخن به میان آمده است.

 

ق.س.د در بخش دیگری از بیانیه ضمن اعلام اسامی ١٣ مبارز شهید که در زمان و مکان متفاوت حین مقاومت تاریخی عفرین به شهادت رسیده‌اند، از جانباختن یکی از مبارزان عضو مرکز مطبوعات یگانهای مدافع زنان با نام سازمانی روهندا خمگین خبر داده و از مبارزه وی تجلیل به عمل آورده است.

 

نیروهای سوریه دمکراتیک در پایان بیانیه خود مراتب تسلیت خود را به خانواده شهدا و خلق میهن‌دوست ابراز نموده و بر تداوم راه شهدا تا آزادی عفرین از لوث غاصبگران وحشی تأکید کرده است.

 

اسامی شهدا به این شرح است:

حافظ حسون با کد سازمانی "باکور عفرین"، فایق حاج عبدو با کد سازمانی "باران مُردَم"، عمر محمد عمر با کد سازمانی "جیهاد روژاوا"، حسن نصری با کد سازمانی "ابو رَیم "، مولیده محمد با کد سازمانی "گریلا سترک چیا"، محمد بینگول با کد سازمانی "مونزور تکمان"، عابدین عبدو با کد سازمانی "پِشنگ کردستان"، فراس حسین با کد سازمانی "قهرمان عفرین"، شین کدرو با کد سازمانی "روهندا خمگین"، بشیر کلخیر با کد سازمانی "روژهات شراوا"، عبدالرحمن عبدالله با کد سازمانی "رستم جودی"، رِزان عربو با کد سازمانی "رستم جودی" و مصطفی جعفر با کد سازمانی "خبات ولات".