مادران آشتی شرق کردستان یکبار دیگر حمایت خود را از لیلا گووَن اعلام کردند

روز غذشته مادران آشتی روژهلات در مراسمی گردهم آمدند و همبستگی خود را با اعتصاب غذای نامحدود لیلا گووَن و دیگر اعتصابگران غذا در کردستان و خارج از میهن اعلام کردند

اعتصاب غذای لیلا گووَن برای پایان دادن به حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان وارد ٧۴مین روز خود شد. روز غذشته مادران آشتی روژهلات در مراسمی گردهم آمدند و همبستگی خود را با اعتصاب غذای نامحدود لیلا گووَن و دیگر اعتصابگران غذا در کردستان و خارج از میهن اعلام کردند.

 

مراسم با اعلام یک دقیقه سکوت در گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان آغاز شد.

 

سپس بیانیه‌ی مادران آشتی روژهلات در محکومیت حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان از سوی رژیم فاشیستی ترکیه قرائت شد.

 

در بیانیه از اعتصاب غذای لیلا گووَن رییس مشترک ک.ج.د و همه شرکت کنندگان در اعتصاب غذا در زندان‌های رژیم ترک و همچنین اعتصابگران در دیگر بخش‌های میهن و خارج از کردستان حمایت شده است.