مادران قامشلو برای مادران باکور: شما تنها نیستید

مادران قامشلو که برای حمایت از مادران باکور کردستان که علیه حصر دست به مقاومت زده‌اند، اعتصاب کرده‌اند گفتند، ما مادران باکور را تنها نخواهیم گذاشت.

  اعتصاب غذای نوبتی در کانتون جزیر روژاوای کردستان در روز دوم ادامه دارد. این اعتصاب با پیشگامی کنگره‌ی ستار و سازمان خانواده‌ی شهیدان قامشلو در پارک ۱۹ تموز انجام می‌شود.

  این اعتصاب با شرکت ۱۵۴ فعال ادامه دارد. حنیفه حسن یکی از شرکت کنندگان در اعتصاب است که یک پسر، برادر و برادر زاده‌اش شهید شده‌اند. حنیفه گفت، "در روز است که ما در اعتصاب غذا به سر می‌بریم. ما به رفیقمان لیلا گوون می‌گوییم، تو تنها نیستی. ما به عنوان مادران کرد بیکار نخواهیم نشست. تا زمانی که حصر رهبرمان و حصر دختران و پسران ما در زندانها پایان نیابد، ما در هر چهار بخش کردستان متحد هستیم و از مقاومت دست بر نمی‌داریم."

  حنیفه همچنین گفت،"کارد به استخوان مادران رسیده است، دل آنها برای فرزندانشان می‌سوزد. این جوانان فقط فرزندان شما نیستند بلکه فرزندان مادران روژاوا نیز می‌باشند. تا زمانیکه رهبرمان آزاد می‌شود ما همراه مادران باکور هستیم."

 گالیا سلیمان عضو نیروهای مدافع جامعه/ زن و کنگره‌ی ستار که او نیز در اعتصاب است گفت،"همانگونه که به رهبر خود قول داده‌ایم، همیشه به تلاش و فعالیت خواهیم پرداخت. هر مسئولیتی که به ما سپرده شود، آنرا انجام خواهیم داد. تا آزادی رهبرمان به مبارزات و فعالیتمان ادامه خواهیم داد."