مبارزان زن در باغوز: چهارم آوریل به مبارزه ما روشنایی بخشید

در جبهه‌ی پایانی باغوز که در آن داعش به کلی نابود شد، مبارزان یگانهای مدافع زن  ی.پ.ژ سالروز میلاد رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و تأسیس ی.پ.ژ را گرامی داشتند

زنان مبارزی که در جبهه‌ی پایانی جنگ با داعش در باغوز جای گرفته‌اند  چهارم آوریل / ١۵ فروردین سالروز میلاد رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و همچنین ششمین سالگرد تأسیس یگانهای مدافع زن ی.پ.ژ را گرامی داشتند. به مناسبت این روز مبارزان ی.پ.ژ گفتند "میلاد رهبری به روشنایی راه مبارزه خلق کرد و خلقهای آزادیخواه جهان مبدل شد."  یک مبارز عرب هم گفت؛" ما دختران عرب راه زندگی خویش را در نیروهای ی.پ.ژ دیده و ما به صفوف مبارزه پیوستیم. بمانند یک دختر جوان از خلق عرب پیغام من اینست که برای رهایی خویش از اقتدار، زور و ستم و همچنین برای یادگیری دفاع از خویش بایستی که به صفوف ی.پ.ژ بپیوندید."

 

مبارز زن عرب بدینگونه اندیشه خود را به زبان آورد؛"ما این روز تاریخی را به رهبر خویش و همه ی خلق ها تبریک می‌گوییم. ما امروز بسیار خوشنود هستیم که در باغوز جای گرفتیم چونکه ما در اینجا داعش را نابود ساخته و داعش به پایان رسید. من بمانند دختری عرب، بسیار خوشنودم که امروز دهها و حتی صدها دختر عرب در صفوف ی.پ.ژ جای گرفته و علیه تفکری خونخوار و وحشیانه مقاومت می‌کنیم. ما دختران عرب با آزادسازی رقه، منبج، طبقه و دیرالزور راه زندگی خویش را در صفوف ی.پ.ژ دیده و به صفوف مبارزه پیوستیم. پیغام من برای دختران جوان اینست که به صفوف یگانهای مدافع زن پیوسته تا که بتوان خویش را از اقتدار، زور و ستم رها کرده و چگونه از خویش دفاع نماییم. به امید تحقق روزهای آزاد من می‌گویم: زن، زندگی، آزادی"

 

گونش بوتان مبارز ی.پ.ژ گفت؛"ما اکنون در سنگرهای باغوز نابودی داعش را به همه‌ی جهان تبریک می‌گوییم." این مبارز در ادامه سخنان خویش گفت؛"ماه آوریل ماهی گرانقدر است و آن هم به دلیل میلاد رهبرمان رهبر آپوست، این میلاد میلادِ همه‌ی جهان است. با میلاد رهبری بار دیگر در خلق کرد عشق به آزادی ظهور کرد و خلق کرد به همه جهانیان گفت من هستم، من موجودیت خویش را حفظ می‌کنم. میلاد رهبری به روشنایی بزرگ در دنیای خلق کرد و همه‌ی خلق های آزادی خواه مبدل گشت. یگانهای مدافع زن هم در چنین روز مقدسی بنیان نهاده شد. ما مبارزان ی.پ.ژ در این مرحله به ادامه دهندگان راه هیپاتیا، کلارا زتکین و ساکینه مبدل گشتیم. امروز هم در کوبانی آرین، در رقه سوزدار، در منبج کوچرین، در عفرین آوستا، در دیرالزور هم جسورانی همانند رونیا و برفینان بپا خاستند. هر یک از آنها به میراثی گرنبها در تاریخ مبارزه‌ی هفت ساله ما مبدل شدند. ما مبارزان ی.پ.ژ دلسوز راه رفقایمان هستیم. ما هم راه آنها را ادامه داده و با نابودی ذهنیت سلطه‌گر  زندگی‌ای آرام را به خلق خویش و جهان ارزانی می‌کنیم. ما اکنون در باغوز جای گرفته و با خلق و خاک خویش یکی شده و هیچگاه نخواهیم گذاشت که در این خاک نسل‌کشی تکرار گردد. ما بار دیگر میلاد رهبری و بنیان یگانهای مدافع زن ی.پ.ژ را به همه‌ی زنان و خلق‌های منطقه تبریک می‌گوییم."