مبارزان عفرینی از رقا به خانه برگشتند

مبارزان عفرینی ی.پ.گ/ی.پ.ژ و جبهةالکراد که در نبرد آزادسازی رقا شرکت کرده بودند روز گذشته وارد عفرین شدند.

مبارزان عفرینی ی.پ.گ/ی.پ.ژ و جبهةالکراد که در نبرد آزادسازی رقا شرکت کرده بودند روز گذشته وارد عفرین شدند.

 

مبارزان حین ورود به عفرین با استقبال گرم شهروندان روبرو شدند. به مناسبت بازگشت مبارزان مراسم‌های نظامی در عفرین و منطقه جندرس برگزار گردید.

 

دیدار از آرامگاه شهدا از اولین کارهای مبارزان پس از ورود به عفرین بود.